Verdichten via transformatie winkelcentra

Het transformeren van retail is een ingewikkelde puzzel. Het slopen van winkeloppervlak kost geld en het toevoegen van woningen vraagt weer om extra parkeerplaatsen. Er zijn veel scenario’s mogelijk en er zijn veel belangen in het spel met veel stakeholders en adviseurs aan tafel. Voor dat je het weet, wordt er veel tijd besteed aan het opstellen van rapporten en het tekenen en rekenen aan plannen. Dat is een kostbaar en tijdrovend proces.

Voor de transformatie van retail zetten wij regelmatig CITYMAKER RETAIL in. Dit een interactief rekenprogramma voor een duurzame transformatie van Retail. Alle facetten die komen kijken bij de transformatie van vastgoed zijn samengebracht in één programma. Je kunt hiermee interactief rekenen aan ruimtegebruik, parkeren, duurzaamheid en financiën. 

Drie retail projecten uitgelicht


Jumbo Vlaardingen

Een belangrijk onderdeel van het plan is om uitstraling en leefbaarheid rond het gebouw te verbeteren. De Jumbo supermarkt krijgt een spannende overhoekse entree. Het parkeergedeelte is voor een groot deel van straat verdwenen en er zijn twee parkeerlagen op het dak van de supermarkt gelegd. Door de expeditie binnen onder te brengen is deze nu uit het zicht. Door het toevoegen van woningen krijgt het gebouw meer entrees en meer leven op straat. Door het gebruik van groene wanden en de rijke detaillering met ronde vormen zijn alle zijden van het gebouw interessant geworden.

Lees hier verder

lege array


De Aarhof, Alphen aan den Rijn

Het plan voor winkelcentrumDe Aarhof sluit in haar randen naadloos aan bij de herontwikkeling van de Lage Zijde. Een plint met winkels en voorzieningen, met daarboven woningen, bepaalt het nieuwe beeld. In het hart van het plangebied gaat het wonen de hoogte in. De twee torens zijn direct op straatniveau nauwelijks waarneembaar; maar van verre markeren ze het hart van de Lage Zijde. Het project kent een mix aan detailhandel, horeca, dienstverlening met daarop een aantrekkelijk woonmilieu rond een groen ingericht dek. Het programma wordt ondersteund met stallingsruimten voor fietsen en auto’s.

Lees hier verder

lege array

Voormalig V&D gebouw, Roosendaal

Bij de transformatie van het voormalige V&D pand aan het Rooselaarplein wordt langs de randen aansluiting gezocht bij de bestaande hoogtes in het centrum. Het plan wordt ingezet om de overgang tussen Oude Markt en Nieuwe Markt te begeleiden. Prominent, op de kop van de Nieuwe Markt gaat het project de hoogte in. Het stoere accent heeft een prominente plek op de kop van het plein en staat in de lange zichtassen richting het centrum.

Lees hier verder