Citymaker Retail

De wereld van RETAIL is volop in beweging. Al tijden krimpt het aantal winkels gestaag. Om levensvatbare en aantrekkelijke winkelgebieden te behouden en te creëren zal een deel van het Retail-vastgoed getransformeerd moeten worden. Vooral het toevoegen van woningen in winkelgebieden is een uitgelezen kans om extra inkomsten te creëren die weer kunnen worden geïnvesteerd. Een gemixt programma zorgt ook voor een meer leefbaar en aantrekkelijker gebied. Dit komt de waarde van een winkelgebied weer ten goede.

Het TRANSFORMEREN van Retail is tegelijkertijd een ingewikkelde puzzel. Het slopen van winkeloppervlak kost geld en het toevoegen van woningen vraagt weer om extra parkeerplaatsen. Er zijn veel scenario’s mogelijk en er zijn veel belangen in het spel met veel stakeholders en adviseurs aan tafel. Voordat je het weet, wordt er veel tijd besteed aan het opstellen van rapporten en het tekenen en rekenen aan plannen. Dat is een kostbaar en tijdrovend proces.
Bij gebiedsontwikkeling kennen we soortgelijke problemen. Hiervoor hebben we een aantal jaren geleden het INTERACTIEVE REKENPROGRAMMA Citymaker ontwikkeld. Citymaker passen we toe om snel tot het optimale programma van een locatie te komen. Citymaker is zeer succesvol gebleken om kennis te bundelen en onderlinge communicatie te verbeteren, en hierdoor dus sneller en betere beslissingen te kunnen nemen. De Citymaker methodiek is volgens ons zeer geschikt om ook toe te passen bij de transformatie van Retail. Daarom presenteren we nu met trots Citymaker-Retail.

CITYMAKER RETAIL is een interactief rekenprogramma voor een duurzame transformatie van Retail. Alle facetten die komen kijken bij de transformatie van vastgoed zijn samengebracht in één programma. Je kunt interactief rekenen aan ruimtegebruik, parkeren, duurzaamheid en financiën.   


Ingewikkelde puzzel:Het klassieke scenario van rekenen en tekenen, kost veel tijd en geld omdat er vaak nog onvoldoende inzicht is in het optimale programma. Door het BUNDELING VAN KENNIS in Citymaker-Retail kunnen de uitgangspunten, het programma en de haalbaarheid al aan het begin van het proces worden vastgesteld. Daarna kan alle energie worden gestoken in het ontwerpen van een integraal plan.

De onderscheidende kracht van Citymaker-Retail is dat ruimtelijke, financiële, en duurzaamheidsuitgangspunten aan elkaar worden gekoppeld en met elkaar in verbinding staan. Hierdoor wordt direct inzichtelijk wat wijzigingen in het ene aspect voor gevolg hebben voor een ander aspect. Daarnaast onderscheidt Citymaker-Retail zich door de snelheid waarmee de verschillende SCENARIO'S kunnen worden geformuleerd.Om de transformatie scenario’s ruimtelijk inzichtelijk te maken hebben we bouwstenen ontwikkeld. De data van Retail-Citymaker zijn gekoppeld aan BOUWSTENEN. Hiermee kunnen we op snelle maar ook heel leuke manier samen met de opdrachtgevers kijken hoe de scenario’s in 3D werken.

Voordelen

 • Opvullen Gaten
 • Creëer Gezonde Schaarste
 • Mix Programma
 • Vraag Gemeente Faciliteren
 • Leefbaar Gebied
 • Verduurzaming
 • Goede Woonlocaties
 • Genereren opbrengsten
 • Ruimte om te investeren
 • Verhogen beleggingswaarde

Uitdagingen

 • Veel belanghebbenden
 • Veel adviseurs
 • Conflicterende belangen
 • Veel mogelijke scenario’s
 • Veel adviseurs
 • Logistiek een puzzel
 • Sloop winkels
 • Tijdelijke huisvesting
 • Parkeren
 • Complexe rekensom


Download Flyer Citymaker-Retail


Citymaker Retail Producten


1. Handboek


2. Dynamic Components 3D