Roosendaal

Transformatie V&D-gebouw

Het voormalige V&D pand aan het Roselaarplein in Roosendaal staat al jaren grotendeels leeg. Vanwege de veranderende retailmarkt is de behoefte aan winkeloppervlak sterk gedaald. Omdat het bestaande gebouw zich slecht leent voor transformatie naar woningen zal het worden gerecirculeerd. Common Affairs ontwikkelt samen met Syntrus Achmea en Pensioensfonds PME een visie voor de herontwikkeling van het gebied. Er wordt ingezet op het gedeeltelijke behoud van de winkelfunctie en het maken van levendige plinten die de schakel vormen tussen de Roselaar en de rest van het centrum.

Woongemeenschap voor meerdere doelgroepen

Naast de afzomende winkels wordt de begane grond vooral gebruikt voor de ondersteunende functies (parkeren, bergingen, fietsenstalling en expeditie). Er wordt vooral gewoond op de verdiepingen rond het groen ingerichte, openbaar toegankelijke woondek. In totaal worden er ongeveer tweehonderd woningen gerealiseerd in het plan verschillend in grootte en afmetingen. Een groot deel van de woningen zal in de huur voor PME worden gerealiseerd. Een deel daarvan krijgt ook een zorgbestemming. Met de mix aan woningtypes wordt in de herontwikkeling ingezet op starters, senioren, gezinnen en alleenstaanden. Het woonprogramma wordt ondersteund door gemeenschappelijke voorzieningen die passen bij de doelgroepen. Met gemeenschappelijke huiskamers aan het woondek zal een woongemeenschap ontstaan voor verschillende doelgroepen.


Markering van het centrum

Bij de transformatie wordt langs de randen aansluiting gezocht bij de bestaande hoogtes in het centrum. Het plan wordt ingezet om de overgang tussen Oude Markt en Nieuwe Markt te begeleiden. Prominent, op de kop van de Nieuwe Markt gaat het project de hoogte in. Het stoere accent heeft een prominente plek op de kop van het plein en staat in de lange zichtassen richting het centrum. 

Bouwen in hout

Syntrus Achmea belegt voor meer dan 70 pensioenfondsen. Ze willen dat steeds duurzamer gaan doen. Duurzame gebouwen behouden hun waarde. Het is de ambitie om het casco van het project in Roosendaal geheel of gedeeltelijk in hout te realiseren. De haalbaarheid hiervan wordt op dit moment onderzocht.Projectgegevens

Periode:
2018>heden
Opdrachtgever:
Syntrus Achmea Real Estate and Finance
Programma:
Retail en Wonen