Alphen aan den Rijn

De Aarhof

Alphen aan den Rijn werkt de laatste jaren hard aan de stedelijke vernieuwing van de Lage Zijde. Dit historische deel van het centrum was al een hele tijd aan vernieuwing toe. Het oude Thorbeckeplein was een lege vlakte in de stad met veel leegstaande winkels eromheen; het historische Nutsgebouw stond leeg en het riviertje de Aar lag weggestopt tussen de bebouwing.


Herstructurering van het centrum

Vanaf 2012 krijgt de herstructurering van het centrum ook zichtbaar vorm. De bebouwing rond het Thorbeckeplein is volledig vernieuwd. Er zijn veel woningen toegevoegd aan het centrum. Het Nutsgebouw is prachtig opgeknapt en omgetoverd tot een aantrekkelijke horecalocatie. De nieuwe bibliotheek is inmiddels gereed en de Aar functioneert als stadsriviertje en als ader in het gebied. Er is veel gebeurd de laatste jaren; maar dit deel van het centrum is nog niet af. 
Winkelcentrum De Aarhof

Centraal in het gebied ligt winkelcentrum De Aarhof, een van de eerste overdekte winkelcentra van Nederland. Bij de herontwikkeling van De Aarhof zetten we in op het realiseren van een gemengd stedelijk programma om zo maximaal bij te dragen aan de ontwikkeling van een levendig centrum. Het project kent een mix aan detailhandel met de nadruk op dagelijkse boodschappen, horeca en dienstverlening. Op het centrum ontstaat een aantrekkelijk woonmilieu rond een groen ingericht dek. Het programma wordt ondersteund met stallingsruimten voor fietsen en auto’s.

Het plan sluit in haar randen aan bij de herontwikkeling van de Lage Zijde. Een plint met winkels en voorzieningen, met daarboven woningen, bepaalt het nieuwe beeld. In het hart van het plangebied gaat het wonen de hoogte in. De twee torens zijn direct op straatniveau nauwelijks waarneembaar; maar van verre markeren ze het hart van de Lage Zijde. 
Architectonische verbindingen

De getransformeerde Aarhof is straks niet langer een Fremdkörper in het gebied. Voor de buitenrand is gekozen voor een baksteen architectuur van losse panden die in maat, schaal en taal aansluit op de rest van de nieuwe Lage Zijde. De nieuwe stralend witte entrees van het winkelcentrum zijn de accenten die juist opvallen. Deze dubbelhoge poorten leiden naar een volledig vernieuwde Aarhof. De centrale markthal, met daaromheen een concentratie aan food-winkels, vormt het nieuw hart. Dit interieur refereert ook aan de informele sfeer van traditionele stedelijke markthallen.
Ook de torens sluiten aan bij de taal van dit meer historische deel van het centrum. Ze zijn rijk gedetailleerd in baksteen en kennen met hun groene terrassen een eigentijdse bekroning.
Voortgang

Ondanks het lastige bouwklimaat heeft SB Real Estate in april 2023 het besluit genomen door te gaan met de herontwikkeling. Hier is een proces van herijking aan voorafgegaan. De flexibiliteit van het plan maakt dat met slimme optimalisaties de huidige marktontwikkelingen kunnen worden opgevangen met behoud van kwaliteit en stedenbouwkundige uitgangspunten. Met veel enthousiasme werken we nu toe naar de vergunningsaanvraag medio 2023.Visualisaties Aarkade (header) en interieur: BeeldenfabriekProjectgegevens

Periode:
2019>heden
Team:
Maarten van der Eerden, Jos van Eldonk, Fernando Blanco, Antonia Kalatha, Philip Palmer, Bianca Gentili, Hsuanya Kao
Opdrachtgever:
SB Real Estate
Programma:
Winkels, woningen en parkeren