Rotterdam

CITYMAKER | Verdichtingsvisie Compacte Stad (Schaalsprong Oostflank)

Common Affairs maakt samen met de gemeente onderdeel uit van het project team Schaalsprong Oostflank. In het kader van de nieuwe oeververbinding over de maas ontstaan grootschalige verstedelijkingsmogelijkheden in het gebied van Stadionpark tot Alexanderknoop. In deze zone ligt enorm veel potentie tot verstedelijking en het maken van een nieuw stuk stad wat Noord en Zuid met elkaar verbindt.

We zijn in Rotterdam samen met het Planbureau voor de Leefomgeving PBL gestart met een Citymaker werksessie waarbij alle afdelingen die betrokken waren bij de verdichtingsopgave aan tafel hebben gehaald om samen mee te denken en te laten zien wat de onderlinge verbanden zijn tussen alle disciplines zoals planologie, landschap, stedenbouw, parkeren, sport en recreatie. Dit leverde veel enthousiasme en nieuwe inzichten en vooral onderling begrip op. 

We zijn nu bezig met de concrete verdichtingsopgave. Na analyse in de eerste fase, was de volgende stap het stapelen van lagen vanuit de ondergrond en onderzoeken we waar de kansen voor slimme verdichting liggen. Op basis van de Citymaker hebben we een rekenmodel voor de gemeente ontwikkeld waarin we 4 scenario’s doorrekenen. Samen met de gemeente hebben we 12 verdichting-milieus gedefinieerd, variërend van “OV knoop” tot “groen stedelijk wonen” en “mix werk wonen milieu”. We laten zien welk programma op het gebied van wonen, werken, sociaal, sport en parkeren, past binnen de 4 scenario’s. Het doel is om inzicht en overzicht te geven in de potentie van het ontwikkelgebied, waarnaar er een politiek besluit genomen kan worden hoe de stad zich wil gaan ontwikkelen aan de Oostzijde van Rotterdam. 

"Common Affairs heeft ons met hulp van Citymaker geholpen om in korte tijd een helder inzicht te geven in mogelijkheden en consequenties bij de organisatie van 20.000 tot 30.000 woningen in Rotterdam. De methodiek heeft ons geholpen integraal te blijven communiceren over ingewikkelde keuzes en kwesties. Kortom, top!"

Marlies van der Maarel
Strategisch stedenbouwkundige
Gemeente Rotterdam
StadsontwikkelingDe volgende Citymaker Producten zijn gebruikt bij de ontwikkeling van dit project:
1. Rekentool
2. Bouwstenen


Projectgegevens

Periode:
2019>heden
Team:
Berend Hoffmann
Opdrachtgever:
Gemeente Rotterdam
Status:
Studie en werksessies
Werkzaamheden:
Verdichtingsvisie