Rekentool

Analyse opgave en rekensessie

Met Citymaker kunnen we snel ruimtelijke scenario’s doorrekenen en ontwikkelen. De rekensessie kan individueel gedaan worden, maar ook in een workshopverband waarbij alle betrokkenen hun input kunnen leveren.

De opzet van de rekentool is dat je snel veel informatie krijgt die je steeds per onderdeel verder gaat fine tunen en voor je eigen locatie specifiek gaat maken. Zo krijg je zonder veel invoerwerk gelijk inzicht in de potentie van een locatie.

De onderdelen waarmee gerekend wordt zijn:


1. Plangebied:

Op basis van schaal en karakter doen we een uitspraak over de dichtheid van de locatie. We geven aan hoeveel openbare ruimte en het uitgeefbare gebied je hebt en we doen een uitspraak over en het bijpassende woonprogramma wat bij het karakter en het uitgeefbaar gebied past. Met onze GIS tekentool kan je het gebied precies bepalen. Met alle kengetallen kan worden gespeelt. bij het aanpassen van de openruimte heeft dat gelijk invloed op het programma wat er op de locatie past.


2. Bestaand:

Een gebied begint vaak met een bestaand gebied.

Het gehele bestaande gebied kan worden ingevoerd. Zowel de openbare ruimte het uitgeefbaargebied en de gebouwen erop. Er kan per onderdeel worden besloten om geheel of gedeeltelijk te slopen te behouden te renoveren of te transformeren.


3. Bewoners:

Aan de hand van referentie milieus wordt bewonerssamenstelling van het gebied bepaald. Er wordt aangeven wat de leeftijdsopbouw en de huishoudensamenstelling is in een gebied.. Na het bepalen van de bewoners opbouw wordt er een voorstel gedaan voor de (sociale)voorzieningen die een gebied nodig heeft. Ook kan er aan de hand van kengetallen van de gemeentelijk basis administratie (GBA) bepaald worden hoe het gebied qua bewoners is opgebouwd. Tevens de te verwachte bevolkingsopbouw over 15 jaar. Zo kan er worden bekeken wat de impact is van de verandering van bevolkingsopbouw op de (sociale)voorzieningen van een bepaald gebied.


4. Programma:

In het hoofdstuk programma wordt het wonen-programma en divers-programma van een gebied bepaald. Er kan worden gekozen voor grondgebonden of gestapelde woontypes en voor divers-programma voor bv werken, winkelen en sociaalprogramma. De programma onderdelen kunnen ook worden gemixt en op elkaar worden gestapeld. Alle onderdelen zijn geheel aanpasbaar in afmeting, bvo/gbo verhouding, aantal lagen en kavelmaat. Je kan zelf kiezen of je onderdelen globaal of zeer precies wil definiëren. Dat is beide gelang de vraag zeer goed mogelijk.


5. Parkeren:

Hoe om te gaan met parkeren is een belangrijk onderdeel van gebiedsontwikkeling. Parkeren is dus ook stevig aanwezig in de Citymaker. Op basis van de CROW normen wordt er aangegeven wat de auto maar ook de fiets parkeervraag is van een gebied. Deze kengetallen zijn geheel aanpasbaar voor iedere locatie. Doormiddel van dubbelgebruik en mobiliteitsoplossingen kan de parkeervraag worden bijgesteld. Het unieke aan Citymaker is dat de ruimtelijke oplossing van de parkeervraag invloed heeft op het programma wat in een gebied past en dat programma heeft weer invloed op de parkeervraag. Citymaker maakt die ingewikkelde puzzel inzichtelijk en eenvoudig oplosbaar.


6. Milieu:

In de milieu gaan we vooral in op de ruimtevraag van duurzaamheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld hoeveel m2 zonnepanelen hebben we nodig volgens de laatste BENG eisen? En waar laten we die, op het dak, gevel of in de openbare ruimte? Het Rainproof maken een gebied is ook een zeer actueel thema. Binnen Citymaker kan je spelen met hoe gaan we om met de opvang van regenwater. En hoe zit het met de verhouding verhard en onverhard gebied. En waar kunnen we mogelijk aanpassen.


7. Financiën:

In Citymaker zit een zeer uitgebreide financiële paragraaf. Zowel voor het vastgoed als de grondexploitatie. Dit gekoppeld aan een cashflow waar in je op ieder onderdeel kan faseren zorgt er voor dat je een zeer goed inzicht krijgt in alle opbrengsten en kosten van een gebied. Door de koppeling aan de rest van de hoofdstukken krijg je bij iedere verandering in het programma of het gebied gelijk inzicht wat de financiële gevolgen zijn.


8. Rapportage:

Alle informatie wordt op hoofdlijnen overzichtelijk gepresenteerd in onze rapportage bladen. Tevens kan ook alle data die we genereren in de Citymaker naar Excel worden geëxporteerd, zodat iedere mogelijke rapportage kan worden opgesteld.

Met de rekentool CITYMAKER kunnen we snel ruimtelijke scenario’s doorrekenen en ontwikkelen. De rekensessie kan individueel gedaan worden, maar ook in een workshopverband waarbij alle betrokkenen hun input kunnen leveren. De opzet van de rekentool is dat je snel veel informatie krijgt die je steeds per onderdeel verder gaat fine tunen en voor je eigen locatie specifiek gaat maken. Zo krijg je zonder veel invoerwerk gelijk inzicht in de potentie van een locatie.