Bouwstenen


Om een ruimtelijk beeld te krijgen van de cijfermatige output van Citymaker hebben we bouwstenen ontwikkeld waarmee we de ruimtelijke opbouw van scenario’s snel en eenvoudig kunnen testen. Met een satelietfoto van de bestaande situatie van het plangebied als ondergrond en onze 3D geprinte bouwstenen kijken we naar een mogelijk ruimtelijke invulling. Door middel van de bouwstenen kan iedereen participeren en krijg je snel een beeld van een mogelijk scenario.