Breda

CITYMAKER | Herontwikkeling Frankenthalerstraat

Voor de herbestemming en ontwikkeling van de Frankenthalerstraat in Breda hebben wij voor de ontwikkelcombinatie Janssen de Jong Projectontwikkeling BV /WonenBreburg en RBV BV scenario’s op zowel plan- als stedelijk niveau onderzocht. Een scenario volledige bedrijvigheid, een scenario met allen wonen en een scenario met een mix van bedrijven en wonen.


De ligging van het gebied is zeer interessant: dichtbij de stad, maar toch ook in de luwte. De locatie ligt op loop- en fietsafstand van het centraal station en de binnenstad en is goed te bereiken met het openbaar vervoer.

We hebben bij dit proces alle Citymaker stappen doorlopen: We zijn gestart met een uitgebreide analyse van de locatie en alle regelgeving die betrekking hadden op het gebied. We hebben de verschillende scenario’s in meerdere varianten doorgerekend op het gebied van programma, openbare ruimte en parkeren. Daarnaast hebben we gekeken hoe we het plan kunnen verduurzamen en we hebben gerekend aan de financiële haalbaarheid. Samen met de opdrachtgevers hebben we vervolgens door middel van onze 3D maquette-bouwdoos alle scenario’s ruimtelijk verkend. Het mooie van deze stap is dat alle getallen gelijk tot leven komen en dat alle betrokkenen mee kunnen bouwen. Als laatste stap hebben we de gekozen scenario’s uitgewerkt in schetsen en tenslotte verbeeld door middel van 3D visualisatie. Deze beelden werden gebuikt om het plan aan de gemeente toe te lichten en om de gemeente te verleiden. Door het doorlopen van deze stappen zijn we heel snel tot een gedegen onderbouwd resultaat gekomen.


De volgende Citymaker Producten zijn gebruikt bij de ontwikkeling van dit project:
1. Rekentool
2. Bouwstenen


Projectgegevens

Periode:
heden