Halfweg

Paviljoen

Het paviljoen vormt de overgang tussen het industriële erfgoed van de voormalige CSM fabrieken en het nieuw gebouwde Outlet-centrum op het terrein van Sugar City in Halfweg. In architectuurtaal is het een verbindend element tussen de wereld van het echte erfgoed en de wereld met de knipoog naar het industriële verleden.

Industriehal als inspiratie

De negentiende eeuwse gebouwen van de fabriek hebben model gestaan voor het ontwerp van het paviljoen. Het is een bakstenen gebouw met een duidelijke verticale driedeling. De raamindelingen en de stalen balken in de gevel verwijzen naar de grote raampartijen in de fabrieksgebouwen. Ook het gekleurde patroon van kruispannen in het dak komt terug in de gebouwen van de fabriek.

Gemengd gebruik

Het paviljoen krijgt een gemende bestemming. Op de begane grond is de horecafunctie sterk gericht op de centrale boulevard in het gebied, met terrassen op de zon. Op de verdiepingen wordt het gebouw gebruikt voor kantoren en bedrijven.


Projectgegevens

Periode:
2016>heden
Opdrachtgever:
Sugar City Investments
Programma:
Horeca
Oppervlakte:
584m2