Halfweg

Parkeergarage SugarCity


De centrale parkeergarage voor bezoekers en werkers van het terrein van SugarCity heeft een prominente plek aan de centrale boulevard. Met een capaciteit van bijna 1200 plekken wordt in de parkeerbehoefte van nagenoeg alle gebouwen op het terrein voorzien. Door slim dubbelgebruik zijn de pieken van de verschillende functies in dit gebouw op te vangen. De plint van de garage is commercieel en heeft een sterke relatie met de boulevard. Een supermarkt afgezoomd met kleinere winkels bepalen hier het beeld.


Efficiënte machine

De verschillende functies in het gebied kennen hun eigen bezoekers stromen en hun eigen specifieke piekmomenten. De garage is zo ontworpen dat de verschillende lagen onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren en bezoekersstromen ook op verschillende momenten in de week specifiek gestuurd kunnen worden.


Industriële inspiratie

De garage is meer dan een open structuur. Door te kiezen voor een fijnmazige open gevel in baksteen wordt een verbinding gelegd met de oude industriële gebouwen in het gebied. Ook de stalen vloerranden, kolommen en windverbanden verwijzen naar de stoere structuur van de oudere gebouwen. ’s Avond licht de garage op als een sfeervolle lantaarn.


Projectgegevens

Periode:
2020>heden
Team:
Mirko Post, Jos van Eldonk, Alexandre Estellés, Laura Palevicová, Akaz Warman
Opdrachtgever:
Sugar City Investments B.V.
Programma:
Parkeren