Haarlem

Entree West

Het eerste masterplan voor de ontwikkeling voor De Entree in Haarlem stamt uit 2003 en is ontworpen door Urhahn Urban Design in samenwerking met Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten. In 2007 kozen de gemeente Haarlem en de ontwikkelaars van het gebied voor een nieuwe start en werd Jos van Eldonk aangesteld als supervisor. Hij kreeg daarnaast tot taak het plan te optimaliseren en een nieuw beeldkwaliteitsplan op te stellen.

Herziening masterplan

De economische crisis zorgde ervoor dat de plannen voor het gebied bijgesteld moesten worden. Het plan is toen gewijzigd naar een meer flexibele aanpak die meer vrijheid laat om in te spelen op de marktontwikkelingen. Op essentiekaarten zijn afspraken vastgelegd over het openbaar gebied en de gewenste architectonische sfeer. Om de flexibiliteit te waarborgen wordt daarin ruimte geboden voor differentiatie in woningtypologie, prijsklasse en de invulling van het overig programma. In 2012 zijn deze nieuwe uitgangspunten en uitwerkingen verwerkt in het herziene masterplan, waarbij vanaf dat moment het plan werd opgedeeld in twee gebieden: Entree West en Entree Oost. Dit laatste gebied wordt nu Vijverpark genoemd. 

Entree West - Kleinschalig en stedelijk

Het stedenbouwkundig plan wordt gekenmerkt door een kleinschalige, enigszins orthogonale structuur met kleine woonstraatjes. Het hart van Entree West wordt gevormd door de centrale waterpartij als publieke ruimte. Entree West ligt dicht tegen het centrum van Haarlem aan en kent een mix van grondgebonden woningen en appartementen. Waar het hart van het gebied kleinschalig van opzet is, is met name de bebouwing langs de Schipholweg sterk stedelijk van karakter. Door de verschillende aanvullende functies als een kinderdagopvang, een zorghotel, een VMBO school, horeca en een fitness heeft het gebied een gemengd stedelijk karakter. Het inrichtingsplan is gemaakt door Lodewijk Baljon.

Ogen op de straat

Alle bouwblokken hebben hun voorkanten en voordeuren rondom. Hierdoor worden zo veel mogelijk ‘ogen’ op de straat gericht waardoor een grote mate van sociale veiligheid ontstaat. Veel geparkeerde auto’s bevinden zich niet op straat maar in de binnenhoven. Het gebied kent door haar structuur van bouwblokken een kleinstedelijke structuur met een heldere scheiding tussen openbaar en privé.

Lieven de Key Penning 2020

In 2020 werd de Entree West en Vijverpark genomineerd voor de publieksprijs van de Lieven de Key Penning.

Lees er hier meer over.


Projectgegevens

Periode:
2007>2019
Opdrachtgever:
Gemeente Haarlem & Ontwikkelingscombinatie 023
Programma:
Ca. 300 woningen
Werkzaamheden:
Actualisering masterplan, mediation & financiële optimalisaties stedebouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, essentiekaarten, structuurontwerp en supervisie