Verdichten in naoorlogse gebieden


In naoorlogse gebieden en buurten komen vele vraagstukken samen. Hoe verduurzaam je bestaande gebouwen en verbeter je de kwaliteit van de woningen? Welke ingrepen zijn er nodig om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren? Kies je voor minder maar beter groen en meer plek voor water, ontmoeten en spelen? Hoe ga je om met al die geparkeerde auto’s op straat? En welke ingrepen heb je nodig om de sociale veiligheid te verbeteren? Passen de voorzieningen zoals winkels en arbeidsplaatsen nog bij de buurt? Kan de buurt nog verder worden verdicht? Moet je dan ook een deel van de bestaande gebouwen gaan slopen of moet je juist de bestaande bebouwing gaan optoppen of uitbreiden? Als je gaat slopen hoe past de nieuwe bebouwing dan bij de bestaande omgeving? Is er dan nog plek voor de bestaande bewoners?


Puzzel oplossen

Om deze ingewikkelde puzzel te helpen oplossen hebben we samen met Stadkwadraat en Vannimwegen een uitbreiding op de CITYMAKER-methode ontwikkeld waarmee we met beleidsmakers, bewoners en alle betrokken op een interactieve en visuele manier kunnen onderzoeken wat de potentie is van hun buurt. Het betrekken van alle betrokken van een buurt is van belang voor het laten slagen van een plan. 


 


Verdichten met bewoners

Met 3D geprinte maquette blokjes kunnen we op een speelse manier en gezamenlijk onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Iedereen kan meedoen en gelijk zijn input leveren de maquette fungeert als een middel om met elkaar in gesprek te gaan en gelijk te onderzoeken wat de opties zijn. Het leuke is dat je al in de initiatiefase bewoners kan betrekken bij het nadenken over de verbetering van hun buurt. Samen met alle deelnemers onderzoeken we waar behoefte aan is; meer groen, betere woningen, minder parkeerplekken, meer voorzieningen of meer werkplekken? De 3D blokjes zijn gekoppeld aan de CITYMAKER-rekentool hiermee krijg je gelijk inzicht in de data achter de maquette blokjes zoals openbare ruimte, wonen, parkeren, voorzieningen en financieren. Zo creëren we snel en volledig inzicht in de potentie van een locatie.


 


Boekjes

Om tijdens de sessie nog beter inzicht en achtergrond te geven hebben we handige boekjes gemaakt met referentiebeelden en tekeningen. Deze documentatie legt heel precies uit waaruit de bouwstenen zijn opgebouwd en hoe ze er op ware schaal er uit kunnen zien. We hebben acht verschillende boekjes gemaakt met allemaal een ander thema. In het boekje 'Basistypologieën' laten we de verschillende type woningen zien. Alle typologieën zijn uitgewerkt met basis plattegronden, doorsnedes en mooie referentie afbeeldingen. Zo krijg je heel snel een beeld. De overige boekjes zijn: Milieu, Openbare ruimte, Straten, Hybride stadsblok, Retail, Parkeren & Expeditie en Interventies.Scenario's

In het boek scenario’s hebben we vooral op aantallen gekeken hoe standaard hedendaagse woning typologieën zich verhouden tot de naoorlogse woningbouw. We hebben met scenario's bijvoorbeeld onderzocht of je met een deel nieuwbouw woningen ook het auto-parkeren voor de hele buurt kan oplossen.