Citymaker


Stedenbouwkundige tekeningen maken voordat er goed programmatisch is gerekend, kost veel tijd en geld. Oneindige cycli van tekenen en rekenen zorgen voor onduidelijkheid. Door het bundelen van kennis in Citymaker kunnen de uitgangspunten, het programma en de haalbaarheid duidelijk worden vastgesteld. Eerst rekenen, dan tekenen daarna kan alle energie worden gestoken in het ontwerpen van een (integraal haalbaar) plan.De kracht van Citymaker is dat ruimtelijke, financiële, demografische en duurzaamheidsuitgangspunten aan elkaar worden gekoppeld en met elkaar in verbinding staan. Hierdoor wordt direct inzichtelijk wat wijzigingen in het ene aspect voor gevolg hebben voor een ander aspect. Daarnaast onderscheidt Citymaker zich door de snelheid waarmee de verschillende varianten kunnen worden geformuleerd.

Citymaker is een oplossing voor provincies, gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars die integrale scenario studies voor hun gebiedsontwikkeling willen.

Met behulp van data zijn we in staat om snel integrale scenario’s te kunnen ontwikkelen. Citymaker kan worden ingezet op verschillende schaal niveaus. Op het schaalniveau van een gebiedsontwikkeling project kunnen we heel precies tot op de laatste m2 meerdere varianten van het programma bepalen inclusief de financiële haalbaarheid.

Citymaker is ook heel geschikt om scenario’s door te rekenen voor toekomstige verdichtingsopgaves op het schaal van gemeentelijk maar ook provinciaal niveau. Onze scenario’s helpen onze klanten en alle betrokken stakeholders om snel inzicht te krijgen in de potentie van een gebied. Zo versnellen we duurzame gebiedsontwikkeling.


Citymaker producten

Bij Citymaker zijn verschillende producten ontwikkeld. Afhankelijk van de vraag zetten we verschillende combinatie van producten in. Zo kunnen we snel in getal en beeld de potentie van uw gebiedsontwikkeling laten zien. 


1. Rekentool:

Citymaker


2. Citymaker Kaartenbak  


3. Boek:


4. Citymaker Retail:

Citymaker


5. Bouwstenen:


6. Referentiekaarten:


7. Sfeerbeeld:


8. VR Experience:Citymaker projecten

Citymaker is een methode voor gebiedsontwikkeling die al in verschillende projecten is toegepast:

1. Rotterdam - Verdichtingsvisie Compacte Stad

2. Breda - Herontwikkeling Frankenthalerstraat

3. Haarlemmermeer - Oostflank

4. Amsterdam - Nieuw NoordKlanten:


Link naar de Citymaker.nl site.