Citymaker Kaartenbak

In onze online kaartenbak hebben we de dichtheidskenmerken van 300 buurten in Nederland verzameld. We hebben alle data op het gebied van dichtheid zoals FSI, GSI, OSR, L, MXI, woningen per hectare verzameld. Per buurt maken we een onderscheid in typologie zoals landelijk, sub-urbaan, kleinstedelijk, stedelijk en hoog-stedelijk. Door middel van onze kaartenbak krijg je heel mooi inzicht in de opbouw van een buurt en nog mooier; je kunt goed de ene buurt vergelijken met andere buurten.
Door de koppeling van de data die uit Citymaker komt en de handige filter functies van de site kan er snel een referentie milieu aan een nieuwe ontwikkeling gekoppeld worden. De online referentie milieu kaartenbak is een complete database voor de opbouw van Nederland. De database blijft groeien tot we alle buurten in Nederland verzameld hebben.  


Naar Citymaker Kaartenbak


Kaart voorkant:

Kaart achterkant:Filters

1. FSI ("floor space index"):

2. GSI ("ground space index"):

3. Koopwoningen:

4. MXI ("mixed use index"):

5. OSR ("open space ratio"):