15 juni 2022

Natuurhuis: klimaatpositief rijtjeshuis

Wonen dicht bij de natuur


Bewoners meer in contact brengen met de natuur begint volgens ons al in en om je woning. Door natuur integraal mee te nemen in het ontwerp wordt bijdragen aan een gezond leefklimaat voor mens en natuur. Natuurinclusief bouwen biedt oplossingen bij hedendaagse en toekomstige uitdagingen op het gebied van klimaatverandering.


Er is een team van experts samengesteld om vanuit alle verschillende perspectieven en standpunten mee te ontwerpen aan ons natuurhuis. Samen hebben we een traditioneel rijtjeshuis ontworpen dat geheel bestaat uit biobased materialen. Zo heb je als bewoner optimaal verbinding met de natuur en draagt de nieuwe woning bij aan een gezond en bio divers leefklimaat.

Bekijk het hele project