Natuurhuis


Bewoners meer in contact brengen met de natuur begint volgens ons al in en om de woning. Onze uitdaging was om een traditioneel rijtjes huis zo veel mogelijk te maken uit biobased materialen. Door natuur integraal mee te nemen in onze woning wordt bijgedragen aan een gezond leefklimaat voor mens en natuur. Er is een divers team van experts samengesteld om vanuit alle verschillende perspectieven en standpunten mee te ontwerpen.


 


Minimale milieu impact

De rijtjeswoning is niet alleen mooi om te zien maar is ook bijzonder comfortabel en heeft een optimaal binnenklimaat. De woningen zijn circulair, energieneutraal en klimaatadaptief door het gebruik van gebonden en 100% bio-based materialen, ook in de fundering. Samen met IMd Raadgevende Ingenieurs is er gekeken naar de constructie van het project. Alle materialen waaruit de woning is opgebouwd zijn onderzocht en bepaald door W-E Adviseurs en Centre of Expertise Biobased Economy. Hierdoor is de milieu impact van deze woningen minimaal is. Naast de daken zijn ook een groot deel van de gevels groen wat doorgetrokken is in de woningen. De houten woning stoot geen CO₂ uit maar slaat deze juist op. Het gebruik van bio-based materialen heeft een positieve impact op het klimaat en is tegelijkertijd gezonder voor de bewoners die erin wonen, het huis ademt als het ware.


Gezond leven

Om inzichtelijk te krijgen hoe de woningen en bewoners echt verbinding kunnen maken met de natuur is er samengewerkt met IVN Natuureducatie. Door de opzet en het stedenbouwkundige plan worden bewoners gestimuleerd om te bewegen, een gezonde levensstijl aan te nemen en slim om te gaan met energie. Het toevoegen van een gezamenlijke groentetuin en vogelnesten met camera maakt bewoners bewust van alles wat er gebeurt in, op en om het huis in alle jaargetijden. In de gevels zijn verschillende zones aangebracht waardoor er ook ruimte is voor plant en dier.


 


Energiepositief

Om te zorgen dat de prestatie-eisen worden gehaald hebben de ingenieurs van Techniplan hebben hun expertise ingezet en geadviseerd over de uitwerking van het installatie- of energieontwerp. Hiermee is de uiteindelijke kwaliteit nog meer opgeschroefd. Er is rekening gehouden met de overige disciplines in het ontwerp- en bouwproces en dit heeft geresulteerd in een energie positieve woning die maar liefst 10% extra kWh genereert en aan de meest recente BENG-eisen voldoet. 


 


Realisatie in hout 

De basisstructuur van de woningen is van hout en wordt gemaakt in de fabriek van Timbeco. Door te bouwen in de fabriek kan er heel precies en veilig gewerkt worden. Op deze manier hoeft er niet op grote hoogtes gewerkt te worden en is er geen afhankelijkheid van weersomstandigheden. Door een kortere bouwtijd wordt ook de overlast naar de buurt verminderd. Er is bewust gekozen voor het bouwen in houtskelet bouw. Met een HSB-structuur wordt efficiënt gebouwd en zaken als zaken als brandveiligheid geluid en flexibiliteit worden eenvoudig opgelost. In een HSB-element kan je ook heel veel isolatie kwijt wat de modules optimaal energie zuinig maakt. Met hout wordt er damp-open gebouwd wat bijdraagt aan het prettige binnenklimaat. Het zorgt voor een minimale milieubelasting en er wordt tegelijk CO₂ opgeslagen. 


 


Betaalbaarheid

Het bouwadvies en de cost engineering is gedaan door IGG. Het resultaat is een betaalbaar ontwerp met als toegevoegde waarde dat het kleinschalig en dorps aanvoelt, een positief effect heeft op het milieu en het woonplezier vergroot. De sociale cohesie in combinatie met natuurinclusieve bewoning en –beleving zorgt voor een buurt met gelukkige bewoners. 


Natuurhuis is
Projectgegevens

Periode:
2022
Team:
Berend Hoffmann, Arsen Pryhoda, Nina Zaletelj
Samenwerking:
IVN, Timbeco, W/E adviseurs, Techniplan adviseurs bv, igg, Centre of Expertise Biobased Economy, IMd Raadgevende Ingenieurs
Programma:
12 grondgebonden woningen