15 februari 2022

Brouwerspoort dient als voorbeeld voor de toekomst

Het College van Rijksadviseurs onderzoekt de effecten van verdichting in bestaande buurten.


Het debat over de krapte op de woningmarkt zorgt regelmatig voor verhitte discussies over hoe en waar we nieuwe woningen moeten gaan bouwen. Sommigen zeggen dat het moeilijk is om in de stad nog wat bij te bouwen. Anderen laten ons juist zien dat er nog ruimte zat is in de stad. Kunnen we nieuw licht op deze discussie laten schijnen door terug te kijken? Wat weten we eigenlijk over verdichting in bestaande stadswijken en dorpen? Hebben we dat de afgelopen jaren veel gedaan of valt het tegen? En zijn bewoners tevreden met het resultaat?

Om antwoord te krijgen op deze vragen deed het College van Rijksadviseurs onderzoek naar de effecten van verdichting in bestaande buurten. De conclusie van het onderzoek is dat verdichting niet alleen meer woningen oplevert maar ook betere buurten.

In hun ogen is het stedenbouwkundig plan dat wij maakten voor Brouwerspoort in Veenendaal, een prachtig bewijs hiervan. Het centrum kreeg niet alleen nieuwe woningen maar ook winkels, kantoren, openbare ruimte en ondergrondse parkeergarages. Vanaf het begin van het ontwerpproces zijn workshops georganiseerd, waar lokale ondernemers, politici en belangengroepen intensief aan deelnamen. Dit was cruciaal, want zelfs de mooiste plannen komen zonder draagvlak niet van de grond. Inmiddels wordt het centrum omarmd door zowel de inwoners als bezoekers.

Lees het hele onderzoek hier

Foto: Arjen Veldt