Veenendaal

Brouwerspoort

Uitbreiding van het centrum

De hoofdopgave van de herontwikkeling en uitbreiding van het centrum van Veenendaal was om dit gebied, dat vooral bestaat uit losse bebouwing met veel achterkanten en grote parkeerterreinen, deel te laten uitmaken van het centrum. Het is belangrijk dat, als je een stuk weefsel aan de stad wilt toevoegen, het niet alleen aansluit op de bestaande morfologie, maar ook deel uitmaakt van een winkelcircuit van trekkers en bronpunten. In het masterplan van Veenendaal zijn routing en programma de belangrijkste bestanddelen. Er is een (winkel)circuit gecreëerd in de vorm van een dubbele acht, dat aansluit op de bestaande voetgangersroutes, waarbij een gekromde gracht de nieuwe centrale ader in noord-zuidrichting vormt. Het hart van het plangebied ligt aan de noordkant, in de vorm van een nieuw driehoekig dubbelplein. Vanaf dit plein is een doorsteek gemaakt naar de bestaande hoofdwinkelstraat.


Brouwerspoort
Brouwerspoort


Extra programma voor meer levendigheid

Tijdens het ontwerpen van het plan is er steeds gepleit voor extra programma en is benadrukt dat het programma rijk en gevarieerd moet zijn om ook echt een levendig centrum te creëren: niet alleen winkels en woningen, maar ook culturele voorzieningen. Aan het nieuwe plein komen nu onder meer de bibliotheek, de kunstuitleen, het historisch museum en de muziekschool, aangevuld met verschillende soorten horeca. Verder is er voor gezorgd dat straten en pleinen helder gedefinieerd zijn en dat er alleen voorkanten aan de openbare ruimte liggen.
Creëren van draagvlak

Vanaf het begin van het ontwerpproces zijn workshops georganiseerd, waaraan Veenendaalse ondernemers, politici en belangengroepen intensief deelnamen. Dit was cruciaal, want zelfs de mooiste plannen komen zonder draagvlak niet van de grond.

Het bureau is sinds 2001 betrokken bij de realisatie van Brouwerspoort. We hebben het masterplan gemaakt en hebben een coördinerende rol bij de verdere uitwerking van het plan en de openbare ruimte. Jos van Eldonk is door de gemeente aangesteld als supervisor voor het totale gebied.

Projectgegevens

Periode:
2001>heden
Team:
Djacco van den Bosch, Berend Hoffmann, Jos van Eldonk
Opdrachtgever:
Gemeente Veenendaal
Programma:
Winkels, woningen, horeca, cultuur en parkeren
Werkzaamheden:
Masterplan, beeldkwaliteitplan, inrichting openbare ruimte, supervisie & architectonische uitwerking Cultuurfabriek, Rijkoompje & Pnielkerk