08 maart 2022

Interview met Includi en Common Affairs in bibliothekenspecial van Schooldomein

Visie voor ontwerp bibliotheek Rijn en Venen uitgelegd


Uit onderzoek van het CBS en de Koninklijke Bibliotheek blijkt dat de bezoekersaantallen van openbare bibliotheken toenemen. Bibliotheken krijgen steeds meer een brede maatschappelijke rol die oplossingen biedt voor maatschappelijke vraagstukken. Het themanummer illustreert het belang van maatschappelijke bibliotheken voor onze samenleving.

In het artikel vertellen Jos van Eldonk (Common Affairs) en Aat Vos (creatief directeur - includi) hun visie op het gezamenlijke ontwerp van de nieuwe bibliotheek Rijn en Venen. “Wat wij op stedenbouwkundig niveau doen, doet Includi op gebouw- en inrichtingsniveau. Het gaat allemaal over het maken van plekken waar mensen zich thuis voelen en over de time well spent.” aldus Jos. includi maakte het ontwerp voor het interieur in co-creatie met Mars Interieurarchitecten. 

Ook als bureau maken we ons al lange tijd hard om de bibliotheken op een superprominente plek te zetten in het hart van de samenleving. Dit is de derde bibliotheek die we hebben gemaakt in combinatie met het stedenbouwkundig plan. Door de brede mix van functies ontstond een dynamische ontmoetingsplek voor alle Alphenaren. 


De maatschappelijke bibliotheek leeft!

Lees het hele artikel hier.Foto: Marco Heyda | Includi