visualisatie zicht lucht woontoren manhattan haarlem

Haarlem

Woodscraper

Buiten de juridische en ruimtelijke kaders van de stad Haarlem om, is een voorstel ontwikkeld voor de transformatie en uitbreiding van een bestaand kantoorgebouw. Deze transformatie wordt ingezet om aan te sluiten bij de actuele economische ontwikkelingen in de stad. Haarlem ontwikkelt zich nu en in de toekomst steeds sterker als aantrekkelijke woonstad in de regio en heeft daarin ook de ambitie om in woningaantallen fors te groeien. 


Verdichtingsopgave

Omdat de uitbreidingsruimte van Haarlem beperkt is, zoekt de stad naar locaties waar hoogwaardig en verantwoord kan worden verdicht. De stad heeft in onze ogen voldoende plekken met de potentie voor een uniek woongebouw. 

‘Woodscraper’ is geïnspireerd op de klassieke wolkenkrabbers rond Central Park. Tegelijkertijd is het een hoog en statig Hollands huis. 


Mix aan programma

Door in de plint ruimte te reserveren voor een hotel met grand-café levert het gebouw een bijdrage aan de levendigheid op straat. Het is ook het servicepunt voor de bewoners in de toren. Er wordt bewust ingezet op een mix van grote en kleine appartementen geschikt voor verschillende doelgroepen. Woodscraper is een uniek woongebouw in Haarlem: multifunctioneel, duurzaam en iconisch.

 

woontoren manhattan haarlem fonteinlaan groen

Projectgegevens

Periode:
2016>heden
Status:
Haalbaarheidsonderzoek