Harderwijk

Waterfront

Dynamisch waterfront

Er zijn prachtige historische prenten van hoe Harderwijk vroeger met zijn stadsmuur aan het water lag. In 2001 werd het beeld er bepaald door geparkeerde auto’s en het in zichzelf gekeerde Dolfinarium. Tegen het historische centrum aan lag ook een industrieterrein. De opgave was om dit hele gebied weer tot een aantrekkelijk onderdeel van de stad maken, door de aanleg van een dynamisch waterfront en de transformatie van het industrieterrein tot woongebied aan het water.


transformatie van het industrieterrein tot woongebied aan het water


Boulevard als ruggengraat

Een grote, gebogen boulevard die de verschillende delen met elkaar verbindt, vormt de ruggengraat van het plan. Er is een zo gevarieerd mogelijke verbinding tussen de stad en het water gemaakt: door nieuwe waterlopen en binnenhavens te graven ontstaat een gebied met eilanden, een intieme binnenhaven, stukken met weids uitzicht en een waterpark. Al deze plekken hebben verschillende sferen en functies, en er is een variatie aan woonmilieus in, op en aan het water.


dynamisch waterfront transformatie terrein boulevard brug
dynamisch waterfront transformatie kleinschalige panden pakhuisachtige gebouwen


Verspreid parkeren

Het parkeerprobleem is anders opgelost dan de gemeente in eerste instantie bedacht had: in plaats van één groot parkeerterrein aan de rand van het plangebied is er voor gekozen de parkeerruimte te verspreiden over verschillende kleinere parkeergarages dichter bij het historische centrum. Het Dolfinarium is omzoomd met bebouwing die met de voorkant naar de nieuwe binnenhaven is gericht. Behalve deze binnenhaven krijgt ook het schiereiland een bijzonder programma, met mogelijk een theater, een bioscoop en een museum.


dynamisch waterfront transformatie terrein boulevard
dynamisch waterfront transformatie kleinschalige panden pakhuisachtige gebouwen


Historische binnenstad model

De woningbouw bevindt zich op de verderop gelegen schiereilanden: soms zijn het kleinschalige panden die passen bij de historische binnenstad, dan weer pakhuisachtige gebouwen, al dan niet direct aan het water. Het stedelijk weefsel kent enkele architectonische uitschieters, zoals het museum op het schiereiland en de bakens als entree tot de stad. Het woongebouw in het water op de kop van de haven gaat eruitzien als een klassieke vuurtoren.


dynamisch waterfront transformatie terrein boulevard
dynamisch waterfront transformatie terrein boulevard


Masterplan en supervisie

Het bureau is in 2001 geselecteerd door de gemeente voor het opstellen van het Masterplan. Vanaf dat moment zijn we betrokken bij de realisatie van het Waterfront en hebben we een coördinerende rol in de verdere begeleiding en uitwerking van de plannen. Jos van Eldonk is door Gemeente en Marktpartijen aangesteld als supervisor voor het totale project.


dynamisch waterfront transformatie terrein boulevard

Projectgegevens

Periode:
2001>heden
Opdrachtgever:
Gemeente Harderwijk
Programma:
Circa 1400 woningen, leisure en cultuur, horeca en themawinkels, watergebonden retail, jachthaven en
Status:
In uitvoering
Werkzaamheden:
Masterplan, begeleiding Europese aanbesteding, beeldkwaliteitplan Waterfront, beeldkwaliteitplan N302, basiskaart, supervisie.
Architectonische uitwerking : Dolfinarium-eiland en Kop stadswerven.