Purmerend

't Convento

Eigentijdse interpretatie van een klooster

‘t Convento ligt op een van de meest prominente plekken binnen Weidevenne, een grote nieuwbouwwijk in Purmerend. Het plan is opgezet als een eigentijdse interpretatie van een klooster. De basis van het klooster wordt gevormd door een gesloten carré van 32 grondgebonden woningen. De woningen zijn vergelijkbaar in maat maar verschillen in opzet en typologie. Er is heel bewust voor gekozen het kloostercarré buitenom van voordeuren te voorzien. Juist de voordeuren aan de “straat” versterken de relatie met de omliggende wijk. De grondgebonden woningen omsluiten, gezamenlijk met een arcade, de kloostertuin. Het parkeren voor de bewoners is halfverdiept onder deze kloostertuin opgelost. Door alle auto’s aan het zicht te onttrekken ontstond de mogelijkheid om het dak van de garage als collectieve tuin in te richten. Een bijzondere plek in het kloostercomplex wordt ingenomen door het appartementengebouw. Het is het beeldbepalende hoogteaccent van het plan in 4 en 5 lagen met kappen. Het hoogteaccent in het plan markeert op deze plek het gezicht van het klooster en is een landmark voor de wijk.


Gebruik van kleur en kleurpatronen

Er is in de uitwerking van het plan niet gezocht naar referenties van strenge, formele, in één periode gebouwde kloosters. Juist de meer gegroeide kloostercomplexen, met een diversiteit in beeldtaal, hebben als inspiratie gediend voor de architectuur en typologie van het Convento. De gebouwen hebben enerzijds een eigen identiteit maar zijn tegelijkertijd sterk familie van elkaar. Sterk verbindend zijn de kleur van het metselwerk en sterke kleurpatronen in de dakvlakken. De gebouwen verschillen juist in de hellingshoeken van de daken, de raamindelingen en de typologie en maat van dakkapellen. Ook in de architectonische taal van het complex wordt een evenwicht gezocht tussen het individuele en het collectieve. Er wordt niet gestreefd naar een sterke historisering; het is wel van belang dat het complexe de warmte en uitstraling krijgt die zijn inspiratie vindt in historische voorbeelden. Het spel in het dakvlak is enerzijds geïnspireerd op de Noord-Franse kloostercomplexen; anderzijds is het ook een knipoog naar de patronen in het dakvlak van de Noord-Hollandse boerderijen.


Projectgegevens

Periode:
2010>2015
Opdrachtgever:
Baas & Groen Projecten
Programma:
32 grondgebonden woningen, 20 appartementen, bergingen & parkeergarage
Oppervlakte:
8.884 m2
Status:
Opgeleverd