Alphen aan den Rijn

Stadshart Lage Zijde

Parkeerterreinen in het centrum

Grote parkeerterreinen bepaalden ooit het beeld van dit deel van het centrum van Alphen aan den Rijn. In de plannen staat de transformatie naar een dynamisch centrumgebied voorop. Het historische Nutsgebouw heeft een centrale plek gekregen in het plan. Aan de zuidkant is een nieuwe binnenhaven gemaakt, met terrassen aan het water. Het Thorbeckeplein wordt een groene oase in het centrum. De nieuwe bebouwing in het gebied kent een mix aan functies en is ingezet om straten en pleinen te maken. Alphen krijgt op deze plek haar nieuwe hart.

 

Het roer om

Jos van Eldonk volgde in 2011 Gunnar Daan op als coördinerend architect voor de herontwikkeling van het stadshart Lage Zijde. Het roer moest om. Gunnar had voor deze zijde van het centrum vooral ingezet op grootschalige architectonische ingrepen. In de nieuwe aanpak vormen juist het respect voor de geschiedenis, de kleine korrel van het bestaande centrum en de behoefte aan sfeer en beslotenheid de inspiratie.

 

Inspireren en coördineren

‘De coördinerend architect vervult een belangrijke rol in het stadshart Lage Zijde. Hij houdt zich bezig met de vormgeving (en samenhang) van de afzonderlijke (deel)projecten en gebouwen en met het ontwerp van de openbare ruimte. Naast inspirator en regisseur is de coördinerend architect bewaker van het kwaliteitsniveau.’

 

Projectgegevens

Periode:
2011>heden
Team:
Djacco van den Bosch, Jos van Eldonk
Opdrachtgever:
Gemeente Alphen aan den Rijn