Vught

Stadhouderspark

Herontwikkeling kazerneterrein

Met de beëindiging van het gebruik door Defensie kwamen het terrein van de Frederik Hendrikkazerne en de sportterreinen ten zuiden van de voormalige Isabellakazerne beschikbaar voor herontwikkeling. Met de herontwikkeling wordt gestreefd naar een duidelijke en hoogwaardige dorpsrandbeëindiging van Vught in overgang naar de natuurgebieden direct grenzend aan het plangebied.

 

Verdichten en verdunnen

In de stedebouwkundige opzet is het principe verdichten/verdunnen toegepast. Door direct tegen de kern van Vught aan woningen in een hogere dichtheid te bouwen, wordt het mogelijk om in overgang naar het landelijk gebied in een lagere dichtheid te bouwen. In het gebied tegen de kern is voortgebouwd op het bestaande stratenpatroon en de reeds aanwezige verkavelingstypologie. Dit gebied wordt begrensd door de slingerende ontsluitingsweg waarmee een formele dorpsbeëindiging ontstaat. In het gebied buiten deze weg is aansluiting gezocht op de typologie van de los in het groen geplaatste kazernegebouwen. Een aantal van deze bestaande kazernegebouwen zijn behouden gebleven en verbouwd tot woningen, een school en een cultureel centrum. In aanvulling hierop zijn nog een aantal nieuwe woongebouwen in het groen geplaatst. 


Projectgegevens

Periode:
2002>heden
Opdrachtgever:
Gemeente Vught
Programma:
640 woningen, school, gezondheidscentrum, sportaccomodatie