Roosendaal

Roosenboom: Hoog bouwen in hout

Het voormalige V&D pand aan het Roselaarplein in Roosendaal staat al jaren grotendeels leeg. Vanwege de veranderende retailmarkt is de behoefte aan winkeloppervlak sterk gedaald. Common Affairs ontwikkelt samen met Syntrus Achmea en Van Omme & De Groot in opdracht van Pensioensfonds PME een plan voor de herontwikkeling van het gebied. Er wordt ingezet op het gedeeltelijke behoud van de winkelfunctie en het maken van levendige plinten die de schakel vormen tussen de Roselaar en de rest van het centrum.

Roosenboom: woongemeenschap voor meerdere doelgroepen

Naast de afzomende winkels, de collectieve voorzieningen en de werkruimtes wordt de begane grond vooral gebruikt voor de ondersteunende functies (parkeren, bergingen, fietsenstalling). Er wordt gewoond op de verdiepingen rond het groen ingerichte, openbaar toegankelijke woondek. In totaal komen er ongeveer honderdzeventig woningen in het plan, verschillend in grootte en afmetingen. Alle woningen zullen in de huur voor PME worden gerealiseerd. Een deel daarvan is levensloopbestendig en specifiek bedoeld voor ouderen. Deze woningen krijgen een gemeenschappelijke woonkamer aan het woondek. Met de mix aan woningtypes wordt in de herontwikkeling ingezet op starters, senioren, gezinnen en alleenstaanden.Markering van het centrum

Bij de transformatie wordt langs de randen aansluiting gezocht bij de bestaande hoogtes in het centrum. Het plan wordt ingezet om de overgang tussen Oude Markt en Nieuwe Markt te begeleiden. Prominent, op de kop van de Nieuwe Markt gaat het project de hoogte in. Het stoere accent heeft een prominente plek op de kop van het plein en staat in de lange zichtassen richting het centrum. 

Bouwen in hout

Pensioenfonds PME heeft een hoge ambitie geformuleerd voor het project. Ze willen hun portefeuille verduurzamen. Duurzame gebouwen behouden hun waarde. Het is de ambitie om het casco van het project in hout te realiseren. De haalbaarheid hiervan wordt op dit moment onderzocht. Projectgegevens

Periode:
2018>heden
Team:
Jos van Eldonk, Alexandre Estellés, Fernando Blanco, Akaz Warman, Bianca Gentili, Hsuanya Kao, Maarten de Wit
Opdrachtgever:
Syntrus Achmea Real Estate and Finance
Programma:
Retail en Wonen