Veenendaal

Rijkoompje

Gemeentelijk monument

Het verhaal gaat dat Rijkoompje, een Veenendaler die zijn naam te danken had aan het fortuin dat hij in Spanje vergaard zou hebben, bij terugkomst in Veenendaal een span met paarden gekocht heeft en een vrijstaand huis met voortuin aan de Hoofdstraat heeft laten bouwen. Dit was het enige huis met een voortuin aan de Hoofdstraat. Vanaf 1973 wordt de voortuin ingenomen door een één laag hoge winkel. In december 1988 krijgt het huis van Rijkoompje een gemeentelijke monumenten status, met als motivering: ‘Teruggelegen restant van herenhuis uit 1906 (?) in de Hoofdstraat. Van enige architectuurhistorische waarde vanwege het bouwtype en de bouwstijl, alsmede de resterende detaillering’.  

Een landmark voor Veenendaal 

De bouwkundige staat van Rijkoompje is matig tot slecht. De stenen onderbouw is vrijwel geheel verdwenen en vervangen door een functionele stalen draagconstructie. Het huidige ontwerp maakt van Rijkoompje een poort en daarmee de verbinding tussen de Hoofdstraat en Brouwersgracht gemaakt wordt. Een bijzondere, mooie poort. Geen ‘zwevend’ monument op pootjes of het historiserend terugbouwen van de onderbouw die reeds gesloopt is. Rijkoompje moet een landmark voor Veenendaal worden. Het principe, een metselwerkgebouw op een stalen onderbouw, is het uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp. De bovenbouw is geconserveerd en de functionele staalconstructie is vervangen door een nieuwe, elegantere staalconstructie. Binnen in de poort, onder Rijkoompje, wordt de indruk gegeven dat je het oude woonhuis binnenkomt. De oude ruimtelijke indeling van de bovenbouw wordt hier zichtbaar gemaakt.


Projectgegevens

Periode:
2009>2012
Opdrachtgever:
Gemeente Veenendaal
Programma:
Landmark
Status:
Opgeleverd