universiteit van amsterdam nieuwe tussenruimte openbare ruimte

Amsterdam

Oudemanhuispoort

Versterking van het karakter

De Oudemanhuispoort, een gebouwencomplex van de Universiteit van Amsterdam, is een in de tijd gegroeide en in zichzelf gekeerde verzameling gebouwdelen verbonden met kleine verstopte groene binnenruimten. Dit is haar charme maar tegelijkertijd ook haar probleem. In onze planopzet versterken we de huidige waarden van de Oudemanhuispoort. De karakteristiek van losse gebouwen met elk een eigen karakter maken we zichtbaar. Ze worden verbonden door één grote overzichtelijke groene ruimte.

universiteit van amsterdam nieuwe tussenruimte openbare ruimte
universiteit van amsterdam nieuwe tussenruimte openbare ruimte

Continuïteit van de stad

De nieuwe tussenruimte is de openbare ruimte van het complex. Hier worden gebouwdelen en verdiepingen door middel van trappen, liften en bruggen met elkaar verbonden. Deze publieke ruimte is ook een weerspiegeling van de stad. Het is de dynamische plek van het complex, een plek waar je elkaar toevallig of gepland ontmoet. Stad en universiteit lopen hier naadloos in elkaar over.

universiteit van amsterdam openbare ruimte schema
universiteit van amsterdam nieuwe tussenruimte openbare ruimte

Een nieuw gezicht in de stad

De universiteit krijgt een nieuw breed front aan de Kloveniersburgwal: een sterk gebaar dat past in de betekenis van de universiteit voor de stad en maakt de universiteit zichtbaar. Dit nieuwe brede front heeft een klassieke opbouw met rijk gedetailleerd metselwerk en slanke hoge ramen. Een hedendaagse interpretatie van een stijlkamer met een kleurrijk palet geeft de overgang tussen de historische stad en de moderne nieuwbouw extra betekenis.

universiteit van amsterdam nieuwe tussenruimte openbare ruimte
universiteit van amsterdam gezicht in de stad hoge ramen

Het ceremoniële hart van de UvA

De Aula neemt een bijzondere positie in. De aulagevel is volledig geprefabriceerd van een witte bio-composiet die symbool staat voor de zuiverheid en kwetsbaarheid van de wetenschap. Door de witte kleur wordt er licht geworpen in de smalle steeg.

De aula is ook binnen zichtbaar en voelbaar als het nieuwe representatieve en ceremoniële hart van de UvA. De houten constructie van kruislingse spanten geven de ruimte een eigentijdse serene sfeer. In de ruimte is overdadig daglicht aanwezig, zonder dat de intimiteit verloren gaat.

Oudemanhuispoort
universiteit van amsterdam aula ontwerp ceremoniële hart

De groene stad

De leefbaarheid van de stad staat onder druk. In het plan voor OMHP zetten we in op een verdere vergroening van de stad. In de bestaande hoven kan het water infiltreren in de bodem. De wereld van de groene binnenhoven wordt letterlijk doorgezet in de nieuwe circulatiezone tussen de gebouwen. Bomen en groene klimmers bepalen hier het beeld. De daken worden groen, uitgebreid met bijzondere bloemenmengsels en ze zijn voorzien van kraamkamers voor zeldzame insecten. De nieuwe groene patio, in de as van de bestaande binnenplaats, wordt een oase in de stad. Niet alleen medewerkers en studenten, maar ook omwonenden kunnen hier genieten van de rust.

schema universiteit van amsterdam groene stad circulair en biobased

Circulair en biobased

In de nieuwe Oudemanhuispoort wordt ingezet op hergebruik van gesloopte bouwdelen en biobased producten. Door het gebouw flexibel te maken, te kiezen voor maximaal daglicht en een gezonde werkomgeving maken we een gebouw met een lange levensduur. We maken het gebouw demontabel door geen lijm en kit te gebruiken en ook demontabel te metselen. De nieuwbouw wordt opgebouwd uit een demontabel skelet van hergebruikt staal.


Projectgegevens

Periode:
2019
Team:
Mariette Broesterhuizen, Jos van Eldonk, Bengin Dawod, Alexandre Estellés, Saskia Kleij
Opdrachtgever:
Universiteit van Amsterdam
Status:
Tender, niet gewonnen