Amsterdam

Optoppen appartementencomplex Trompenburgstraat


Het woon-werk gebouw aan de Trompenburgstraat krijgt een extra woonlaag door middel van optoppen. Ook wordt de achterkant uitgebreid met 4 woontorentjes. Naast de uitbreiding van extra woningen worden de bestaande woningen verduurzaamd. De gevel krijgt een flinke facelift waarbij de plint van het gebouw transparanter wordt gemaakt en veel groen wordt toegevoegd. De commerciële ruimtes die zich op de begane grond bevinden blijven de buurtfuncties versterken maar krijgen een aantrekkelijker en uitnodigend karakter.oude situatie, nieuwe situatie 


Uitnodigend ontwerp

Het bestaande karakter van het pand blijft behouden maar krijgt door meer detaillering een kwalitatievere uitstraling. Het bestaande gebouw is sober gedetailleerd en geheel uitgevoerd in grijstinten. De nieuwe toevoegingen op het dak en de achterzijde van het bestaande gebouw worden esthetisch met elkaar verbonden door dezelfde groene kleur. Deze komt terug in alle elementen waardoor het gebouw meer pit krijgt. De extra woonlaag op het gebouw volgt de verspringende vorm van het gebouw maar ligt een stuk terug van de voorgevel. Hiermee vang je op straat slecht een glimp op van wat er op het dak gebeurt en ontstaat er ruimte voor nieuwe groene dakterrassen.Ruimte voor groen

Het huidige terrein is zowel aan de voorzijde als aan de achterkant zeer versteend. Er wordt veel groen toegevoegd op en om het gebouw. Hierdoor komt er extra capaciteit voor waterberging en wordt de stedelijke flora en fauna versterkt. Dit draagt niet alleen bij aan de verduurzaming van het gebouw en de directe omgeving maar komt ook de woonkwaliteit van de bewoners ten goede. Aan de voorzijde wordt langs hele gevel een zone opgenomen voor beplanting. Aan de achterzijde wordt over de huidige parkeerplaatsen een begroeide pergola’s gemaakt geplaatst. In het rest van het terrein komt extra beplanting en bomen. Op het achter terrein wordt waterdoorlatende bestrating toegepast met grastegels. Op het dak komen er naast groene daken ook geïntegreerde plantenbakken met extra groen.Verduurzaming

Er komen plekken voor elektrische deelauto’s en deelfietsen voor bestaande en nieuwe bewoners. De nieuwe woningen zullen gasloos zijn om minder energie te verbruiken. Ook worden PV panelen aangebracht op alle daken.
Diversiteit in de buurt

De gemengde stad geldt als uitgangspunt bij deze transformatie. De toevoeging van extra woonprogramma draagt bij aan de nodige verdichting van de stad en de verbreding van de woondoelgroepen. Alle nieuwe woningen zijn minimaal tweekamer woningen of driekamer woningen.


Projectgegevens

Periode:
2019>heden
Team:
Berend Hoffmann, Menno Geenen, Arsen Pryhoda, Liana Arpinte, Akaz Warman
Opdrachtgever:
FiMek Estate bv | CBRE
Programma:
Appartementen