Utrecht

Ontwerp hoofdkantoor Rabobank Nederland


In opdracht van IPMC is gewerkt aan het ontwerp van het nieuwe hoofdkantoor van RABO-Nederland. Het is geen hoofdkantoor in de klassieke zin van het woord. Voor de Rabo organisatie staan duurzaamheidsbegrippen als people, profit en planet voorop.

Wortels van de Rabobank
In het ontwerp hebben de wortels van de Rabobank organisatie als inspiratie gediend voor het ontwerp. Belangrijk was daarbij het gegeven dat Rabo een coöperatieve bank is, oorspronkelijk gesticht door Hollandse boeren. In de filosofie van de bank staat de klant als individu centraal.

 

Eerste hoogbouwproject in hout
Voor het ontwerp hebben twee typische elementen uit de traditie van het Hollandse boeren leven centraal gestaan: de kas en het houten boerderijspant. Het is het eerste hoogbouwproject waarbij de dragende gevelconstructie is uitgevoerd in hout. De panelen in de gevel ontlenen hun kleur aan de bollenvelden in het Hollandse landschap. De totaalconstructie is gebaseerd op principes uit de kassenbouw.

Klimaatneutraal gebouw
Voor het gebouw is gekozen voor een systeem van klimaatgevels. De geluidsaspecten van het spoor en de wens van een grote transparantie hebben tot deze keuze geleid. Voor het hele gebouw is voorzien in een systeem van warmte en koudeopslag in de bodem. 


Projectgegevens

Periode:
2004>2005
Team:
Berend Hoffmann, Jos van Eldonk