Leeuwarden

Nieuw Zaailand

Nieuw winkelcircuit

De opgave was om het Zaailand, het kermis- en marktplein van Leeuwarden, beter bij de bestaande winkelroutes te betrekken. Het stedenbouwkundige plan van de gemeente voorzag in een strook van winkels en woningen aan de noordkant van het plein, naast het nieuwe Fries Museum. Dit langwerpige gebouwenblok moest aan een kant een nieuwe pleinwand vormen en aan de andere kant een nieuwe straat definiëren. Deze nieuwe winkelstraat moest samen met de bestaande stegen een nieuw winkelcircuit gaan vormen in de binnenstad. Door de smalle maat van de strook was het ingewikkeld om aan twee zijden voorkanten te maken. De winkels zijn op de straat georiënteerd, terwijl aan het plein de horeca – met brede fronten – en de entree voor de bovenliggende woningen liggen. Aan het plein zijn de blokken groter en hoger, en hebben ze meer glas dan aan de straatkant. Aan de straat zijn de gebouwen drie lagen hoog en is ook de perceelmaat smaller.  

 


Aansluiting op historische stad

Het plangebied grenst aan de locatie voor het nieuwe Fries Museum, ontworpen door Hubert-Jan Henket. De nieuwe gebouwen sluiten aan op het bestaande stedelijke weefsel, in contrast met het nieuwe museum, dat zich als een modern solitair gebouw juist losmaakt uit de structuur van de stad. In plaats van de nieuwbouw aan het plein aan te passen aan de architectuur van het museum sluit het aan bij de korrelgrootte, kleur en typologie van de historische bebouwing. Het nieuwe museum komt hierdoor volledig tot zijn recht als eigentijds en autonoom object.

Projectgegevens

Periode:
2005>2011
Opdrachtgever:
IPMMC Vastgoed BV
Programma:
Winkels en woningen
Oppervlakte:
10.195 m2
Status:
Opgeleverd