Arnhem

Masterplan Presikhaaf

Modernistische droom

De woonwijk Presikhaaf stond symbool voor het naoorlogs optimisme in Nederland. Licht, lucht en ruimte waren het aantrekkelijke alternatief voor de bedompte binnenstad. Het centrale winkelcentrum uit 1965 van Piet Zandstra was ooit het toppunt van moderniteit. Het was het eerste op de Amerikaanse ‘shopping mall’ gebaseerde complex in Europa. Sinds de jaren tachtig vertoont het ideaal de nodige barsten. De wijk en het centrum zijn de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan.

Uitbreiden en verdichten

In opdracht van de gemeente Arnhem, Corio en Bouwfonds MAB heeft Common Affairs het masterplan voor het centrumgebied in Presikhaaf opgesteld. De opgave betreft het opknappen en uitbreiden van het winkelcentrum om zo tot een meer evenwichtig en compleet aanbod te komen. Naast de toevoeging van winkels worden er in het gebied woningen toegevoegd om de woningdifferentiatie te vergroten. Het winkelcentrum wordt daarnaast intern verdicht.

Ogen op de straat

Het introverte centrum met de gesloten plinten met bergingen onder de woongebouwen en de achterkanten van winkels rondom in het openbaar gebied, krijgt een nieuw gezicht door op drie plaatsen nieuwe koppen te plaatsen die de zichtbaarheid van het winkelcentrum verbeteren. Door de beperkte uitbreiding is het mogelijk om een groot deel van het maaiveld parkeren in zijn huidige vorm te behouden. Het plein in het westelijke gedeelte van het winkelcentrum wordt verkleind waardoor de pleinafmetingen verbeteren en de intimiteit van de ruimte wordt versterkt. Het cultureel/maatschappelijk programma, aangevuld met horeca vindt hier onderdak. Hierdoor zal ook de sociale controle in de avonduren gewaarborgd zijn. Er is voor de uitbreiding van het woonprogramma gezocht naar een nieuwe woningtypologie, te zien als een verdere ontwikkeling in de structuur van Presikhaaf. Er is gekozen voor de introductie van een woontoren. Dit nieuwe element wordt ingepast in de orthogonale structuur van het gebied. De begane grond van de woongebouwen krijgt een meer openbare functie, het wordt onderdeel van het winkelcentrum of er kan een cultureel/maatschappelijke functie worden gehuisvest. In de openbare ruimte is het onderscheid tussen ruimte voor de voetganger en ruimte voor de auto duidelijker gedefinieerd.

 

Projectgegevens

Periode:
2004>2006
Team:
Jos van Eldonk
Opdrachtgever:
Gemeente Arnhem, Corio en Bouwfonds MAB