Mijdrecht

Masterplan


Mijdrecht staat aan de vooravond van een flinke herstructurering. Het dorp krijgt een nieuw hart, het gebied Haitsmaplein/ Molenhof wordt opnieuw vormgegeven en krijgt een hoogwaardige openbare ruimte.


In de aanloop naar het Masterplan zijn vier doelen geformuleerd. Als eerste zal de uitstraling van verschillende delen van het centrum moeten verbeteren, dit geldt zowel voor de gebouwen als voor de openbare ruimte. Het tweede doel is de versterking van de koopkracht van het centrum. Als derde dient de leefbaarheid van het centrum te worden vergroot door een goede mix van wonen, winkelen en dienstverlenende functies. Ten slotte dient de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren. Expeditiemogelijkheden moeten daarbij hoogwaardig worden ingepast en er moet voldoende hoogwaardige parkeergelegenheid worden gerealiseerd.


looproute

Deze doelen zijn integraal vertaald in het Masterplan. Met het Masterplan wordt een duidelijke integrale visie neergelegd voor de toekomstige ontwikkeling van het noordelijke deel van het centrumgebied van Mijdrecht. Het Masterplan dient als toetsingskader voor ontwikkelingen die zowel marktpartijen als de gemeente in gang zouden willen zetten in het gebied. Het Masterplan bevat tevens een beeldkwaliteitskader verwoord in een Beeldkwaliteitplan. De randvoorwaarden en uitgangspunten die daarin zijn opgenomen vormen eveneens een toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen.


Projectgegevens

Periode:
2009>2011
Team:
Djacco van den Bosch, Jos van Eldonk
Opdrachtgever:
Gemeente De Ronde Venen
Programma:
Masterplan