Marktkwartier West Amsterdam

Amsterdam

Marktkwartier West

Enigszins verscholen tussen de Jan van Galenstraat en de Haarlemmerweg in Amsterdam ligt het terrein van het huidige Food Center Amsterdam (FCA). Het Food Center wordt compacter en verhuist naar de noordzijde van het gebied. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een nieuwe stuk stad met een unieke ligging tussen Jordaan en Westerpark. Zo ondergaat het afgesloten Food Center terrein een transformatie niet alleen tot een nieuwe woonwijk, maar ook tot nieuw hart voor Amsterdam-West. VolkerWessels Vastgoed werkt samen met Ballast Nedam Development als consortium aan deze herontwikkeling www.marktkwartierwest.nl.

Stedenbouwkundig plan met centrale Markthal   

Marktkwartier heeft samen met Mecanoo Architecten een stedenbouwkundig plan gemaakt. In dit plan is het bedrijvendeel verkleind en wordt er ruimte gemaakt voor woningbouw. Met circa 1700 woningen verdeeld over diverse gebouwen, wordt invulling gegeven aan een gevarieerde nieuwe woonwijk.

Uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp is een reeks goed verbonden openbare ruimtes met elk een eigen karakter. Centraal in het plan bevindt zich de monumentale Markthal uit 1932. Deze wordt gerenoveerd door BOEi en zal onderdeel zijn van een nieuw te vormen openbaar gebied en wordt publiek toegankelijk. Rondom deze Markthal vormt de groene Marktweide het hart van de nieuwe wijk. Aan weerszijden van dit groene hart liggen groene woonhoven met vrijstaande woongebouwen, ‘palazzino’s’ genoemd. De palazzino’s worden omsloten door de meer stedelijke wandbebouwing. Hierdoor bevinden ze zich in een relatief rustig binnenmilieu, afgeschermd van de stedelijke drukte.

De palazzino’s

De palazzino’s worden door meerdere architecten ontworpen. Vier palazzino’s, worden op dit moment ontworpen door Common Affairs. De palazzino’s aan de kade zijn gericht op de waterkant en de palazzino’s in het hof zijn meer alzijdig, gericht op het omringende groen van de woonhof.

In het stedenbouwkundig plan wordt diversiteit tussen de palazzino’s nagestreefd . Het ontwerp van elk palazzino wordt daarom op een andere manier benaderd.

Het eigen karakter van het gebouw wordt verkregen door het volume van ieder palazzino een unieke plastiek te geven en het gebruik van verschillende materialen, kleuren en detaillering. Ook krijgt elk gebouw zijn eigen herkenbare entree.

Projectgegevens

Periode:
2017>heden
Team:
Mariette Broesterhuizen, Jacquelien Cannoo, Fernando Blanco, Antonia Kalatha, Philip Palmer
Opdrachtgever:
Marktkwartier CV
Programma:
4 appartementengebouwen
Status:
In ontwerp