Kleiweg

Gouda

Kleiweg

Lelijkste winkelcomplex van Gouda

In 2010 was de Kleiweg Passage in Gouda in de ogen van de Gouwenaar het lelijkste gebouw in de historische binnenstad. Waar ooit een prachtige neo-gotische kerk had gestaan was in de jaren tachtig een betonnen winkelcomplex verrezen met winkels in twee lagen, gekoppeld aan een centrale passage. De architectuur van glas en beton stond er inmiddels versleten bij en sloot niet aan bij de maat en schaal van de historische binnenstad. De passage, ooit bedoeld als een extra verbinding in het winkecircuit, werkte niet. De slechte staat van het complex was aanleiding voor de eigenaar, Redevco, om fundamenteel na te denken over de toekomst.

Kleiweg

Aansluiting op de historische binnenstad

De grootschalige structuur van het complex was economisch gezien van levensbelang voor het historische centrum van Gouda, aangezien dit een van de weinige plekken was waar grootschalige ketens zich konden vestigen in de fijnmazige historische structuur van de binnenstad. Daarmee was de opgave gedefinieerd: realiseer een winkelcomplex dat enerzijds in taal en architectuur aansluit bij de historische binnenstad en anderzijds juist maximaal ruimte blijft bieden aan grootschalige winkelketens. En, zo was de opgave, doe het duurzaam!

Kleiweg

Goudse verhalen

In het project is de bestaande grootschalige betonstructuur gehandhaafd. De bestaande passage is verwijderd en vervangen door winkelruimte, direct ontsloten vanuit de Kleiweg. De grove betonnen voorgevel aan de Kleiweg is volledig verwijderd en vervangen door een gevel die in maat, schaal en taal aansluit op de historische binnenstad van Gouda. Zeven nieuwe panden, met een knipoog refererend aan de taal en architectuur van de binnenstad zijn er voor in de plaats gekomen. Elk van de gevels vertelt een Gouds verhaal, varierend van de Goudse kaarsen tot de Goudse helden. Dat de Gouwenaar blij was met het project, bleek wel uit het spontane applaus van passerende burgers, als er weer een gevel uit de steigers kwam.

Kleiweg

Duurzame renovatie

Het project heeft het 3 sterren (Very Good) BREEAM-NL Nieuwbouw ontwerpcertificaat behaald alsmede het 3 sterren (Very Good) BREAAM-NL In-Use certificaat. Flink isoleren (nieuwe gevels een RC van 3.5), zuinige installaties en hergebruik van het bestaande casco, de vloeren en de gevels maakten deze score mogelijk.

 

Projectgegevens

Periode:
2011>2012
Opdrachtgever:
Redevco Nederland BV
Programma:
Winkels en kantoorruimte
Oppervlakte:
7.124 m2 BVO
Status:
Opgeleverd