stedenbouw grote uitbreidings masterplan structuurvisie

Monnickendam

Het Galgeriet en binnenstad

Monnickendam staat voor een grote uitbreidings- en herstructureringsopgave. Het bedrijventerrein Galgeriet ligt op een van de mooiste plekken van Monnickendam, tegen de historische binnenstad aan en direct aan het Monnickendammergat. Dit gebied is bestemd als belangrijke nieuwe woonlocatie. In relatie met de stadsuitbreiding vraagt ook de historische stad om een functionele herstructurering. Ondernemers trekken weg uit de binnenstad en deze dreigt zijn levendigheid te verliezen.

stedenbouw schecten masterplan structuurvisie waterfront
stedenbouw schecten masterplan structuurvisie groen

Masterplan Galgeriet

De structuur van het plan is ontstaan uit de gegevenheden van de locatie. Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is de relatie met het water. Dit levert niet alleen hoogwaardige woonmilieus op die passen bij Monnickendam, maar zorgt er ook voor dat er kan worden voldaan aan de eis om meer oppervlaktewater te realiseren voor de opvang van regenwater. Het gebied zal meer worden dan een woonwijk. Ook de versterking van de binnenstad krijgt hier vorm door de toevoeging van bedrijven, winkels en culturele voorzieningen.

stedenbouw grote uitbreidings masterplan structuurvisie

Structuurvisie Binnenstad

Door de verwachte ontwikkeling van Galgeriet trekken ondernemers weg uit de binnenstad en dreigt deze zijn levendigheid te verliezen. In een intensief participatietraject is met belangengroepen gewerkt aan scenario's voor de toekomst van de binnenstad, waarbij nieuwe functies werden onderzocht. Doel is de ontwikkeling van een nieuw thema voor het centrum – bijvoorbeeld kunst of literatuur – dat bij de stad past en waarmee de stad toeristen kan trekken, zodat de binnenstad zijn kwaliteit als centrum blijft behouden.

stedenbouw schecten masterplan structuurvisie waterfront

Projectgegevens

Periode:
2006>2010
Opdrachtgever:
Gemeente Waterland
Status:
Afgerond
Werkzaamheden:
Structuurvisie, masterplan, beeldkwaliteitplan