Amstelveen

Geveltransformatie Laan van de Helende Meesters


Htel serviced apartments is een karakteristiek gebouw in Amstelveen. Het gebouw kent een corridorontsluiting. Door de sterke horizontale bandramen en het ontbreken van buitenruimtes oogt het bestaande gebouw zakelijk. De geveltransformatie is niet alleen ingezet om het gebouw te isoleren en verder te verduurzamen, het heeft ook tot doel het gebouw een klassieker woonkarakter te geven.

Bestaande situatie, toekomstige situatie


Extra licht en ruimte

De woningen in het gebouw hebben nu geen buitenruimte. De geveltransformatie was aanleiding om ook de woonkwaliteit sterk te verbeteren. Door de toevoeging van erkers, met glas tot aan de vloer, wordt de relatie met buiten versterkt en worden de woningen ruimer en lichter.Er is in de nieuw opbouw gekozen voor een sterke verticale belijning van de gevel waardoor het gebouw een meer klassieke woningbouwuitstraling krijgt. Ook de keuze van het baksteen uiterlijk is ingezet om de woonuitstraling te versterken en aansluiting te zoeken bij de recent gerealiseerde woningbouw in de directe omgeving. De unieke collectieve voorzieningen in het pand (zwembad, fitness, restaurant, wasruimten) blijven behouden.
Projectgegevens

Periode:
2017>2025
Team:
Jos van Eldonk, Menno Geenen, Bas van 't Ende, Fernando Blanco, Liana Arpinte, Stephanie Haaksman
Opdrachtgever:
Cobraspen Groep
Programma:
Wonen
Opgave:
Geveltransformatie en verduurzaming gebouw
Bouwkundig aannemer:
DCV Bouw B.V.