waterrijke woonwijk Zaanse landschap

Krommenie

Eilanden van Hain

Waterrijk wonen

Op de voormalige sportvelden van Provily en Slibkuil komt een nieuwe waterrijke woonwijk geïnspireerd op de principes van het Zaanse landschap. Het karakteristieke grillige slagenlandschap van de oude polders van de Zaanstreek waarin de structuur van sloten nog vaag te herkennen is, is inspiratiebron geweest.
Het plangebied ligt op de overgang tussen dorp en landschap. Met de aanleg van nieuwe waterverbindingen dringt de omringende natuur diep het plangebied binnen. De voormalige sportvelden worden eilanden waar het water straks overal te zien, te voelen en te ruiken is.

waterrijke woonwijk Hollandse dorpslint

Het Hollandse dorpslint

Het typisch Hollandse dorpslint heeft model gestaan voor de opbouw van de eilanden. Veel woningen zijn met hun voorkant georiënteerd op het lint en grenzen met hun tuin aan het waterrijke landschap. Ook zijn er plekken gemaakt waar de wegen langs het groen en het water lopen waar je de relatie met het landschap en het water kunt ervaren. Door verspringende rooilijnen, in maat wisselende voortuinen en een diversiteit aan woningen ontstaat er een informele sfeer.

waterrijke woonwijk Zaanse landschap

Duurzaam Zaans

De eilanden vormen ieder een eigen buurtschap met een eigen karakter. Ze blijven onderling familie van elkaar; ze zijn onderdeel van de nieuwe taal van de Zaanstreek. Tegelijkertijd verschillen ze onderling door hun architectuur, typologie en ruimtelijke opzet. Elk van de gebieden kent een duurzame mix in leeftijd en typologie. Deze diversiteit is ook terug te vinden in de architectuur van de woningen. Er is bewust gezocht naar een eigentijdse manier met innovatieve technieken en duurzame materialen zodat een nieuwe laag aan de geschiedenis van het Zaanse huis toegevoegd kan worden. De kenmerkende soms eigenwijze silhouetten van de traditionele schuren en pakhuizen met hun pure en eenvoudige detaillering zijn als uitgangspunt genomen. Het materiaalgebruik met hoofdzakelijk hout is typisch Zaans; de behandeling en de kleur ervan is eigentijds en duurzaam.


Projectgegevens

Periode:
2018>heden
Team:
Mariette Broesterhuizen, Jos van Eldonk, Jacquelien Cannoo, Alexandre Estellés, Antonia Kalatha, Philip Palmer
Opdrachtgever:
AM
Programma:
235 woningen
Status:
VO, prijsvraag gewonnen
Werkzaamheden:
Stedenbouwkundig plan & architectonische uitwerking woningen