Alphen aan den Rijn

Drie stadsbruggen

Sinds 2011 is Common Affairs actief als coördinerend architect voor de herontwikkeling van het stadshart Lage Zijde. Onderdeel van de herstructurering van dit deel van het centrum vormde de herinrichting van het openbaar gebied. Het riviertje de Aar werd lang gevoeld als een obstakel in de stad. Met de herontwikkeling van het gebied ontstond de kans om de Aar als unieke verblijfsplek te bestemmen. Door de aanleg van een kleine haven met terrassen en de bouw van drie doorvaarbare bruggen heeft dit deel van het centrum weer aantrekkingskracht gekregen. Sloepjes kunnen sinds kort vanaf de Rijn het centrum invaren.

 

Een familie van bruggen

In het plangebied waren drie bruggen voorzien elk met een eigen programma. De brug in de Van Mandersloostraat is sterk onderdeel van het kernwinkelgebied; de brug in het verlengde van winkelpassage de Aarhof is een voetgangersbrug en de Vestbrug is vooral bedoeld voor de ontsluiting van het centrum voor auto’s, fietsers en voetgangers.De bruggen liggen relatief dicht bij elkaar en hebben sterk hun eigen identiteit gekregen. Maar ze zijn duidelijk ook familie.


Staal en baksteen

De bruggen bouwen in hun taal en materiaal voort op de traditie van Hollandse stadsbruggen. Het metselwerk van de kades wordt doorgezet in de kloeke brughoofden. De natuurstenen afdekbanden zorgen voor de verbijzondering. De brugdekken zijn getoogd en van staal om tot een maximale slankheid te komen. Dit was nodig om de vrije doorvaart te combineren met minimale hellingen in het openbaar gebied. De getrapte voetgangersbrug doet je denken aan Venetie.

 

Projectgegevens

Periode:
2015>2020
Team:
Jos van Eldonk, Bas van 't Ende
Opdrachtgever:
Gemeente Alphen aan den Rijn
Programma:
Stedebouw