Haarlem

De Entree

Het eerste masterplan voor de ontwikkeling voor De Entree in Haarlem stamt uit 2003 en is ontworpen door Urhahn Urban Design in samenwerking met Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten. In 2007 kozen de gemeente Haarlem en de ontwikkelaars van het gebied voor een nieuwe start en werd Jos van Eldonk (Common Affairs) aangesteld als supervisor. Hij kreeg daarnaast tot taak het plan te optimaliseren en een nieuw beeldkwaliteitsplan op te stellen.

Herziening masterplan

De economische crisis zorgde ervoor dat de plannen voor het gebied bijgesteld moesten worden. Het plan is toen gewijzigd naar een meer flexibele aanpak die meer vrijheid laat om in te spelen op de marktontwikkelingen. Op essentiekaarten zijn afspraken vastgelegd over het openbaar gebied en de gewenste architectonische sfeer. Om de flexibiliteit te waarborgen wordt daarin ruimte geboden voor differentiatie in woningtypologie, prijsklasse en de invulling van het overig programma.

In 2012 zijn deze nieuwe uitgangspunten en uitwerkingen verwerkt in het herziene masterplan, waarbij vanaf dat moment het plan werd opgedeeld in twee deelgebieden: Entree West en Entree Oost. Dit laatste gebied wordt nu Vijverpark genoemd.

Entree West

Het stedenbouwkundig plan wordt gekenmerkt door een kleinschalige, enigszins orthogonale structuur met kleine woonstraatjes. Het hart van Entree West wordt gevormd door de centrale waterpartij als publieke ruimte. Entree West ligt dicht tegen het centrum van Haarlem aan en kent een mix van grondgebonden woningen en appartementen. Waar het hart van het gebied kleinschalig van opzet is, is met name de bebouwing langs de Schipholweg sterk stedelijk van karakter. Door de verschillende aanvullende functies als een kinderdagopvang, een zorghotel, een VMBO school, horeca en een fitness heeft het gebied een gemengd stedelijk karakter. Het inrichtingsplan is gemaakt door Lodewijk Baljon.

Entree Oost, Vijverpark

Het stedenbouwkundig deelplan Vijverpark (voorheen bekend als Entree Oost ) wordt gekenmerkt door een kleinschalige structuur met kleine woonstraatjes en hofjes. Het hart van Vijverpark wordt, net als in Entree West, gevormd door de centrale waterpartij als publieke ruimte. In Vijverpark is de waterpartij landschappelijker en groener van karakter dan in Entree West. De wijk krijgt mede hierdoor het karakter van een tuinstad. Ook in Vijverpark is met name de bebouwing langs de Schipholweg sterk stedelijk van karakter. De overgang naar het grondgebonden milieu krijgt vorm in koppelblokken die de overgang maken in schaal. Vijverpark is in hoofdzaak een woongebied. Er wordt een rijke diversiteit in woningtypen en prijscategorieën gerealiseerd in het gebied. Het inrichtingsplan van Vijverpark is gemaakt door Pim Vervuren. In dit deelgebied ontwerpt Common Affairs ook twee appartementengebouwen langs de Schipholweg.

Ogen op de straat

Alle bouwblokken hebben hun voorkanten en voordeuren rondom. Hierdoor worden zo veel mogelijk ‘ogen’ op de straat gericht waardoor een grote mate van sociale veiligheid ontstaat. Veel geparkeerde auto’s bevinden zich niet op straat maar in de binnenhoven. Het gebied kent door haar structuur van bouwblokken een kleinstedelijke structuur met een heldere scheiding tussen openbaar en privé

Projectgegevens

Periode:
2007>heden
Opdrachtgever:
Gemeente Haarlem & Ontwikkelingscombinatie 023
Programma:
Entree West: Ca. 300 woningen; zorghotel ca. 6.300 m2; fitness ed 1.900 m2; horeca 250 m2; kinderdagverblijf 660 m2; VMBO school; zwembad
Entree Oost: ca. 135 appartementen en 255 grondgebonden woningen
Werkzaamheden:
Actualisering masterplan, mediation & financiële optimalisaties stedebouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, essentiekaarten, structuurontwerp en supervisie