Winkelcentrum Oosterheem

Zoetermeer

Centrumplan Oosterheem

Sfeer en intimiteit

Het programma voor het centrum van Oosterheem, een Vinex-wijk in Zoetermeer, omvat behalve een concentratie van winkels en parkeerruimte een uitzonderlijk groot aantal woningen. In het oorspronkelijke stedenbouwkundige ontwerp was een deel van de woningen bij elkaar in één hoge toren van ongeveer honderd meter hoog gerealiseerd en bestond de rest van de bebouwing uit harde, rechthoekige blokken. Belangrijk uitgangspunt van het plan van Jos van Eldonk was om deze hardheid uit het ontwerp te halen en het geheel meer sfeer en intimiteit te geven.

Winkelcentrum Oosterheem
Winkelcentrum Oosterheem

Torens met karakter

Het merendeel van de woningen is nog steeds in hoogbouw ondergebracht, maar in plaats van één grote anonieme toren zijn er drie kleinere torens gemaakt. Deze torens zijn geleed en vormgegeven als grote huizen. Elke toren bestaat als het ware uit een ‘bosje’ van vijf of zes slanke huizen met elk een eigen karakter en beëindiging. De torens zijn zo ontworpen dat de bewoners hun eigen huis kunnen aanwijzen. Ook geven ze van een afstand een bijzondere contour aan het centrum.

Winkelcentrum Oosterheem
Winkelcentrum Oosterheem

Beschut winkelen en wonen

Kenmerkend voor het nieuwe centrum is de ligging aan de oever van het water van een centrale parkzone. Een probleem van het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan was dat de gebouwen zo gesitueerd waren dat de wind vanaf het water vrij spel had door het hele gebied. Het open gat aan de waterkant is dichtgemaakt door er een hoge glazen wintertuin van te maken, die het winkelgebied afschermt tegen de wind en tevens een openbare verbinding vormt tussen de winkelstraat en het waterfront. Woningen bevinden zich niet alleen in de torens maar ook boven op de winkels. Op het winkeldek is tevens een heel tuinengebied ingericht, waardoor mensen hier wonen in een dekgebonden woning met een tuin.

Winkelcentrum Oosterheem
Winkelcentrum Oosterheem


Projectgegevens

Periode:
2005>2014
Opdrachtgever:
ING Real Estate Development, Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers
Programma:
Winkels, 392 appartementen, parkeergarage van 625 pp, commerciele ruimte, 60 inpandige pp, 31 eengezinswoningen
Oppervlakte:
19.025 m2
Status:
Opgeleverd