Amsterdam

Centrum Amsterdam Noord


Door de komst van de Noord-Zuidlijn en de enorme woningvraag van de stad heeft het gebied rond het bestaande winkelcentrum Boven ’t Y een enorme groeipotentie. Door de rijke nieuwe mix aan functies kan het bestaande monofunctionele winkelcentrum transformeren tot het bruisende hart van Amsterdam-Noord.


 


 


Gebied met uitdagingen

In het verlengde van het Masterplan Centrum Amsterdam Noord (2004) werkt de gemeente Amsterdam aan de herstructurering en uitbreiding van het winkelcentrum Boven ’t IJ en omgeving in het centrum van Amsterdam Noord. Hoewel de potentie van het gebied enorm is, blijkt de herstructurering van het bestaande winkelcentrum, net als op veel andere plekken in Nederland, geen eenvoudige opgave. Sinds 2009 hebben meerdere ontwikkelaars plannen gemaakt voor de herstructurering en uitbreiding van het bestaande centrum. De plannen variëren van beperkte uitbreiding tot grootschalige sloop nieuwbouw.
Het bureau is vanaf 2006 betrokken bij de herontwikkeling van het gebied. Er zijn meerdere plannen gemaakt en deelstudies verricht in opdracht van de gemeente en ontwikkelaars. Op dit moment worden de ruimtelijke kaders voor het gebied geformuleerd door de ontwerpers van de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de stad Amsterdam.


 


Pleidooi voor een openbare stad

Jos van Eldonk is sinds 2011 supervisor over dit gebied. Hij vervult deze rol samen met voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Het is in zijn ogen essentieel om van het gebied meer te maken dan een goedlopend winkelcentrum. Amsterdam-Noord mist een echt centrum. Juist op deze plek zou het moeten lukken om een rijke mix aan functies te combineren met plezierige groene openbare ruimten en een hoge dichtheid aan woningen. 


Projectgegevens

Periode:
2011>heden
Team:
Jos van Eldonk
Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam