Haarlem

Blauwe Wetering

Common Affairs heeft een voorstel ontwikkeld voor de transformatie en herbestemming van kantoorgebouw Blauwe Wetering in Haarlem tot woongebouw. Met deze transformatie wordt aangesloten bij actuele economische ontwikkelingen in de stad. Haarlem ontwikkelt zich als aantrekkelijke woonstad voor de regio en heeft daarin ook de ambitie om in woningaantallen fors te groeien. Kantoren als deze, gelegen midden in een woongebied, hebben in hun huidige functie beduidend minder toekomstwaarde.

Bij de transformatie wordt ingezet op een mix aan kleine en middelgrote woningentypen (studio’s). Het programma richt zich vooral op de stedelijke young professionals. Het woonprogramma wordt ondersteund door gemeenschappelijke voorzieningen, passend bij de doelgroepen en ambities van het plan.

Projectgegevens

Periode:
2015>heden
Opdrachtgever:
Cobraspen Groep
Programma:
430 studio’s met gemeenschappelijke voorzieningen en garage
Oppervlakte:
Ca. 40.000 m2
Status:
VO