Haarlem

023 De Entree

Supervisie

Het eerste masterplan voor de ontwikkeling voor De Entree in Haarlem stamt uit 2003 en is ontworpen door Urhahn Urban Design in samenwerking met Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten. In 2007 kozen de gemeente Haarlem en de ontwikkelaars van het gebied voor een nieuwe start en werd Jos van Eldonk aangesteld als supervisor. Hij kreeg daarnaast tot taak het plan te optimaliseren en een nieuw beeldkwaliteitplan op te stellen.

 

Herziening masterplan

De economische crisis zorgde ervoor dat de plannen bijgesteld moesten worden. In 2012 zijn nieuwe uitgangspunten en uitwerkingen verwerkt in de herziene masterplannen voor de deelgebieden Oost en West, waarbij bewust gekozen is voor een meer flexibele aanpak die meer vrijheid laat om in te spelen op de marktontwikkelingen. Op twee twee essentiekaarten zijn afspraken vastgelegd over het openbaar gebied en de gewenste architectonische sfeer, waarbij ruimte wordt geboden voor differentiatie in woningtypologie, prijsklasse en de invulling van het overig programma.

Entree Oost en Entree West

Het nieuwe stedenbouwkundig plan bestaat uit twee plandelen en wordt gekenmerkt door een kleinschalige enigszins orthogonale structuur met kleine woonstraatjes. Beide plandelen hebben een grote waterpartij als centrale publieke ruimte. Entree West ligt dicht tegen het centrum van Haarlem aan met gebouwen van 3 tot 5 bouwlagen. Door de verschillende aanvullende functies als een kinderdagopvang, een zorghotel, een VMBO school, horeca en een fitness heeft het gebied een gemengd stedelijk karakter. Entree Oost is minder stedelijk en bestaat uit diverse vooral grondgebonden woonmilieus. De grote vijver in het hart van dit plandeel geeft het gebied een prettige groene sfeer die refereert aan een Engels landschapspark.

Ogen op de straat

In beide plandelen hebben alle bouwblokken hun voorkanten en voordeuren rondom. Hierdoor worden zo veel mogelijk ‘ogen’ op de straat gericht waardoor een grote mate van sociale veiligheid ontstaat. Veel geparkeerde auto’s bevinden zich niet op straat maar in de binnenhoven. Het gebied kent door haar structuur van bouwblokken een kleinstedelijke structuur met een heldere scheiding tussen openbaar en privé. Het gebied kan zich in de komende jaren op een passende wijze ontwikkelen tot een gevarieerd, ontspannen en sfeervol groen woonmilieu.


Projectgegevens

Periode:
2007>heden
Opdrachtgever:
Gemeente Haarlem & Ontwikkelingscombinatie 023
Programma:
Entree West: Ca. 300 woningen; zorghotel ca. 6.300 m2; fitness ed 1.900 m2; horeca 250 m2; kinderdagverblijf 660 m2; VMBO school; zwembad
Entree Oost: ca. 135 appartementen en 255 grondgebonden woningen
Werkzaamheden:
Actualisering masterplan, mediation & financiële optimalisaties stedebouwkundig plan, beeldkwaliteitplan, essentiekaarten, structuurontwerp en supervisie