Woningbouwopgave


Niet eerder lijkt de woningnood in Nederland zo hoog te zijn geweest. Kunnen we nog wonen waar we dat graag willen? Hoe betaalbaar is een woning voor iedereen? En kennen we onze buren eigenlijk nog wel? Steeds minder woningen lijken te passen bij de wensen van bewoners of woningzoekenden. Het gesprek gaat daarom bij Common Affairs momenteel over: bouwen we de juiste woningen?

De woningbouwopgave is urgent

De kosten van nieuwbouwwoningen zijn sinds 2016 met 40 % gestegen; Het corporatiebezit stagneert al jaren rond de 2,4 miljoen woningen; het aantal afgegeven bouwvergunningen voor woningen in Amsterdam is bijna gehalveerd in het laatste kwartaal van afgelopen jaar; daar heeft bijna 60% van de stedeling een niet westerse achtergrond; het aantal inwoners van de grote steden in Nederland is de afgelopen 10 jaar met ongeveer 20% gegroeid. Wat kunnen we hieruit concluderen?

De woningbouwopgave is urgent. Voor starters en eenpersoonshuishoudens is het lastig om een betaalbare woning te vinden en gezinnen trekken steeds vaker weg uit de stad. Daarnaast is de culturele diversiteit binnen deze groep ook nog eens groot. Om de diversiteit in de stad te behouden zullen er dus meer betaalbare woningen moeten komen. De verdichtingsopgave die voor ons ligt gaat niet alleen over het nieuw bouwen of transformeren van bestaande gebouwen. Ook het maken van een veilige en sociale omgeving met veel licht en ruimte is essentieel. Want zonder een openbare ruimte die de mogelijkheid biedt om je buren tegen te komen en waar mensen de dingen kunnen doen waar ze behoefte aan hebben, heb je nog steeds geen goede stad, zo vinden wij. Wij zien daarom dat verbinding en ontmoeten juist bij verdichting een belangrijk onderdeel is van de opgave. De afgelopen periode heeft dat nog eens extra zichtbaar gemaakt.

Aan de slag met experts

Common Affairs voelt zich verantwoordelijk voor deze opgave. We hebben in het verleden al verschillende onderzoeken en studies gedaan naar de veranderende woningbouwopgave en hebben hier veel aandacht voor in onze projecten. We vinden het belangrijk en we voelen ons daarin thuis. In het najaar van 2020 zijn we daarom in gesprek gegaan met mensen binnen en buiten ons vakgebied om dit te onderzoeken. We analyseren de opgave aan de hand van interviews met experts en zijn in een aantal workshops samen met gebruikers, bouwers en opdrachtgevers concreet gaan ontwerpen om te komen tot nieuwe inspirerende maar ook realistische oplossingen.

Het resultaat

We zijn de uitdaging aangegaan om tot (nieuwe) inzichten en oplossingen te komen. Dit hebben we gedaan door middel van kennisdeling, discussie en analyse. Tijdens de online sessies zijn we direct aan de slag gegaan. Het resultaat is een inhoudelijke publicatie over de actuele vraagstukken in de woningbouwopgave.