Referentiekaarten


Bij Citymaker zitten kaarten van referentiebuurten door heel Nederland. De output uit Citymaker komt overeen met informatie op de kaarten zodat we snel referentiebeelden kunnen laten zien die passen bij de scenario’s die we met Citymaker hebben ontwikkeld. Aan de hand van de referentiebeelden en de waarden krijg je een goed idee hoe een ontwikkeld scenario er mogelijk uit kan gaan zien.