Referentie Milieus Online

In onze online kaartenbak hebben we de dichtheidskenmerken van 150 buurten in Nederland verzameld. We hebben alle data op het gebied van dichtheid zoals FSI, GSI, OSR, L, MXI, woningen per hectare verzameld. We maken ook per buurt een onderscheid in typologie zoals landelijk, Suburbaan, klein-stedelijk, stedelijk en hoog-stedelijk. Door middel van onze kaartenbak krijg je heel mooi inzicht in de opbouw van een buurt en nog mooier je kan het zeer goed de ene buurt vergelijken met andere buurten.


Door de koppeling van de data die uit de Citymaker komt en de handige filter functies van de site kan er zeer snel een referentie milieu aan een nieuwe ontwikkeling gekoppeld worden. De online referentie milieu kaartenbak is een zeer complete database voor de opbouw van Nederland. Deze database blijft groeien tot we alle buurten in Nederland verzameld hebben.  


Naar Referenties Milieus Online


Kaart voorkant:

Kaart achterkant:Filters

1. FSI ("floor space index"):

2. GSI ("ground space index"):

3. Koopwoningen:

4. MXI ("mixed use index"):

5. OSR ("open space ratio"):