waterrijke woonwijk Hollandse dorpslint

Duurzaamheid

Het bijdragen aan een duurzame samenleving is een vanzelfsprekendheid. De gebouwen en steden die wij maken richten zich op duurzaam gebruik in de toekomst en zijn sociaal-maatschappelijk duurzaam.

Onze ontwerpen zijn zo gemaakt dat ze lang mee gaan, mooi verouderen en eenvoudig te onderhouden zijn. Heel belangrijk voor ons is dat mensen van onze gebouwen gaan houden en goed verzorgen. Door zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces het gesprek aan te gaan met gebruikers en belanghebbenden om hun meningen en wensen te leren kennen, krijgen onze ontwerpen brede waardering en een plek midden in de samenleving.  

Wij zijn ons zeer bewust van de impact die bouwen op het milieu heeft. We hebben ons daarom tot doel gesteld te blijven ontwikkelen en te leren van alle nieuwe situaties, partijen en kansen. We zijn zelfkritisch en bewust van de milieu-impact van onze ontwerpkeuzes. Bij elk project gaan we met de betrokken partijen zoals bouwers, ontwikkelaars en/of slopers in gesprek over mogelijkheden om de milieu-impact van onze ontwerpen te verkleinen en over de kansen om gebouwen of delen daarvan te hergebruiken.  

Verschillende van onze projecten hebben duurzaamheidsdoelstellingen welke middels methodes als BREEAM-NL of GPR zijn gekwantificeerd. Het project Stadswinkel in Tilburg geeft ons op dit moment de kans om alles wat we tot nu toe hebben geleerd op het gebied van circulair en biobased bouwen in praktijk te brengen. In dit project kijken we naast de verduurzaming op energieniveau vooral naar het materiaalgebruik. Hoe kunnen we zoveel mogelijk elementen hergebruiken en materialen toepassen die hernieuwbaar zijn en zo min mogelijk milieu-impact hebben? Hoe kunnen we elementen later eenvoudig demonteren en op een andere plek weer een nieuw leven geven? Het project zorgt er voor dat we samen met alle partners veel nieuwe kennis opdoen. Heel belangrijk is dat is alle betrokken partijen de opgedane kennis delen en anderen inspireren om een bijdrage te leveren aan een duurzamere leefomgeving voor ons allemaal.