Boek


Dit handboek is samengesteld door Common Affairs en dient als ondersteuning voor Citymaker, een interactief rekenprogramma voor duurzame gebiedsontwikkeling. De uitkomst van Citymaker is heel cijfermatig. Dit boek is bedoeld om die uitkomst te visualiseren en te verduidelijken. De bouwstenen van gebiedsontwikkeling komen aan bod en verschillende ontwerpaspecten van de hedendaagse stedenbouw worden behandeld.Het boek bestaat uit vijf hoofdstukken: Schaal, Karakter, Openbare ruimte, Programma en Parkeren. Elk hoofdstuk is opgedeeld in paragrafen. De pagina-indeling is door het hele boek hetzelfde. Op elke linker pagina is een bondige uitleg gegeven van het betreffende onderwerp en zijn er afbeeldingen te zien van een aantal hedendaagse voorbeelden. Op de rechter pagina is een principetekening te vinden. Dit varieert van plattegrond tot doorsnede of gevelaanzicht. Bij sommige principetekeningen zijn ook maten aangegeven.
Inhoud


1. Schaal

Bebouwde kom / Wijk / Buurt / Ensemble / Bouwblok


2.Karakter
Landelijk / Suburbaan / Kleinstedelijk / Stedelijk / Hoogstedelijk


3. Openbare ruimte
Water / Groen / Pleinen / Straten / Parkeren


4. Programma
Vrijstaande woningen / Twee-onder-een-kap / Rijwoning / Gestapelde woningen5. Parkeren
Maaiveld / Garage / Aspecten / Fietsparkeren


Dit handboek is samengesteld door Common Affairs en dient als ondersteuning voor CITYMAKER, een interactief rekenprogramma voor duurzame gebiedsontwikkeling. De uitkomst van CITYMAKER is heel cijfermatig. Dit boek is bedoeld om die uitkomst te visualiseren en te verduidelijken. De bouwstenen van gebiedsontwikkeling komen aan bod en verschillende ontwerpaspecten van de hedendaagse stedenbouw worden behandeld.