26 november 2020

Citymaker meetup: online expert-sessie

nieuwe modules voor Citymaker & presentatie van het nieuwe Citymaker-RETAIL

Op 29 oktober hebben Stadkwadraat en Common Affairs in een online meetup de verbeterde Citymaker en de nieuwe Citymaker-Retail gepresenteerd aan alle partners van de Citymaker groep. Naast het informatieve gedeelte was het ook een sociaal event, zodat alle bedrijven die verbonden zijn aan de Citymaker elkaar weer eens konden ontmoeten.


Nieuwe functionaliteiten Citymaker

Edwin Quartel van Stadkwadraat heeft uitgebreid laten zien met welke nieuwe modules de Citymaker is gegroeid. Op het gebied van mobiliteit is Citymaker flink uitgebreid. Je kan nu goed berekenen wat de impact van deelauto’s, nabijheid van OV en Mobility-as-a-service (MaaS) heeft op je parkeerbalans en dus op je hele gebied. En hoe ga je om met fietsparkeren? De fiets heeft namelijk een steeds grotere invloed op het ruimtegebruik in een gebied. Daarom is er ook een volledig nieuwe fietsmodule bij gekomen.

De duurzaamheidsmaatregelen zijn uitgebreid met een module waarin je kan spelen met de plek van zonnepanelen. Het laat vooral goed zien wat het ruimtebeslag is van zonnepanelen. Zo zie je snel of je wel voldoende ruimte hebt om de Breeam benodigde zonnepanelen op de daken of gevels kwijt te kunnen.

Het berekenen van de MXI (Mixed use Index) en FMI (Functiemengingsindex) is in de nieuwe versie ook geheel geïntegreerd. Je krijgt nu gemakkelijk inzicht in hoe gemengd een gebied is. En zicht op het aantal arbeidsplaatsen dat een gebied genereert.


Citymaker-RETAIL

Na de updates van Citymaker, was het tijd voor een primeur! Berend Hoffmann van Common Affairs heeft - tijdens deze online expert sessie - het nieuwe lid van de Citymaker familie gepresenteerd: Citymaker-RETAIL! De nieuwe rekentool om snel inzicht te krijgen bij de transformatieopgaves van winkelcentra en winkelgebieden. 


Retail & toekomstbestendigheid

Veel winkelcentra leiden een zieltogend bestaan. Internetwinkelen, maar ook achterstallig onderhoud, een sleetse inrichting en leegstand nopen tot ingrijpen. Volgens Common Affairs architecten is op veel plekken een grootschalige transformatie hard nodig – vaak in combinatie met woningbouw. De ingrepen bij revitalisatie van een winkelcentrum of winkelgebied kent verschillende niveaus; het opknappen van de openbare ruimte en het interieur en de herstructurering van de routing en het parkeren. Maar soms is een rigoureuzere aanpak nodig: om winkelcentra uit het slop te trekken zijn grootschalige transformaties noodzakelijk, waarbij in ieder geval gestreefd wordt naar een menging met andere functies.

Hoe transformeer je RETAIL?

De hamvraag is hoe je dit voor elkaar krijgt, hoe je bepaalt welke mix van woningen en winkels het meest optimaal is. De transformatie van winkelcentra tot gemengd woon-winkelgebieden is complex, niet in de laatste plaats vanwege alle spelers die betrokken zijn. Welke winkels verdwijnen als woningen worden toegevoegd? Hoeveel vierkante meter moet worden afgeboekt? Hoe gaan we om met de extra benodigde parkeerplekken? Om dergelijke complexe vraagstukken en processen in goede banen te leiden is de Citymaker-RETAIL ontwikkeld. >>>Transformatie is een complexe puzzel met veel stakeholders. Je wil - al vroeg in het proces - goed zien wat de ontwikkelmogelijkheden zijn van het toevoegen van extra programma, zoals bijvoorbeeld woningen en het bijbehorende parkeren. Door de koppeling van de daarmee gemoeide kosten, krijg je snel inzicht in of een scenario bijvoorbeeld ook financieel haalbaar is. "Eerst rekenen, dan tekenen" De basis van de vertrouwde Citymaker methodiek, welke inmiddels enkele jaren succesvol is ingezet voor zowel onderzoek en studie, als bij het ontwerp en in de uitvoering van duurzame gebiedsontwikkeling. Niet alleen het verwerken en toepassen van alle droge gegevens en cijfers, om te komen tot de mogelijke scenario's. Maar een werkwijze die - naast de complexiteit van de puzzel - ook het proces eenvoudiger maakt, omdat het als communicatiemiddel de verschillende stakeholders en belangen verbindt.


Verbeelden en verbinden

We hebben tijdens de online meetup een live test case uitgevoerd, welke gelijktijdig ook real-time met de Citymaker bouwstenen is gevisualiseerd door een collega op een andere locatie. Hierdoor konden we een ontwikkelscenario verbeelden en deze direct ook cijfermatig onderbouwen. Alle deelnemers konden direct zien direct hoe het 'draaien aan de knoppen' ook visueel zorgt voor wijzigingen in de scenario's.

Na de presentaties en de test case is er door de deelnemers in online break-out rooms verder gediscussieerd over de nieuwe informatie en mogelijke toekomstige extra verbeteringen voor het Citymaker programma en de werkwijze. We hebben de middag afgesloten met een social online programma en kijken terug op een waardevol online event voor Citymaker.