20 juli 2022

Citymaker Kaartenbak nu voor iedereen beschikbaar


Ter gelegenheid van de presentatie van de nieuwe RUDIFUN-dataset van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) organiseerde het PBL een seminar. Berend Hoffmann heeft hier de kaartenbak toegelicht en gelanceerd. Dankzij het fantastische werk van Arjan Harbers, Martijn Spoon en Hans van Amsterdam van PBL - die heel veel ruimtelijke data hebben gekoppeld - hebben wij de kaartenbak kunnen bouwen.


In de online kaartenbak zijn nu 150 buurten uit heel Nederland verzameld. In de database kan je buurten selecteren op stad en karakters als landelijk, sub-urbaan, kleinstedelijk, stedelijk of hoogstedelijk. Maar ook filteren aan de hand dichtheden als FSI, GSI, OSR en MXI. Je krijgt goed inzicht in de opbouw van een buurt en ziet welke beelden horen bij verschillende ruimtelijke dichtheden. Ook kan je gemakkelijk buurten met elkaar vergelijken.


De kaartenbak is onderdeel van de CITYMAKER-methode, die tot doel heeft om provincies, gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars snel compleet inzicht te geven bij gebiedsontwikkeling. We hebben de CITYMAKER Kaartenbak openbaar gemaakt om zo weer kennis te delen. Nuttig voor de ruimtelijk professionals maar ook zeker voor in het onderwijs. De kaartenbak blijft groeien. Mis je een buurt die je graag in de database wilt zien? Stuur een bericht, dan nemen we jouw buurt ook mee.

lege array